Stichting A Marron Kompas zwaar teleurgesteld in Afonsoewa

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De Stichting A Marron Kompas i.o. (voorheen Commissie 10 Oktober 2018) heeft met verbazing kennisgenomen van de uitspraken gedaan door het DNA-lid Silvana Afonsoewa op 10 januari 2010 in OCER. Daarbij heeft dit DNA-lid zeer afkeurenswaardige opmerkingen gemaakt, welke niet geaccepteerd kunnen worden in een beschaafde samenleving. De stichting keurt zulke uitspraken resoluut met klem af en zal altijd afstand nemen van deze soorten afkeurenswaardige uitspattingen.

Dit DNA-lid heeft als Marron een zeer respectabele opvoeding gehad die haar in staat stelt de gemeenschap op waardige wijze dienstbaar te zijn. Zij moet vanuit haar positie ook zorgdragen voor een voorbeeldig gedrag naar de Marronvrouwen in het algemeen, maar meer nog de achtergestelde en ontspoorde Marronjeugdigen in het bijzonder. Het getoonde gedrag is ook een schande naar alle vrouwen die in de samenleving op strategische posities zitten ter dienste van land en volk.

De stichting biedt op de eerste plaats haar welgemeende en oprechte verontschuldiging aan de Marrongemeenschap voor het getoonde gedrag van dit DNA-lid, dat totaal buiten de Marrontradities en gewoontes valt. Verder biedt de stichting haar welgemeende en oprechte verontschuldiging aan, aan alle waardige, integere en sterke vrouwen, nationaal en internationaal, die zich beledigt en gekwetst voelen door het tentoongestelde gedrag van dit DNA-lid. De stichting verzoekt deze vrouwen om ter verheffing van land en volk hun werk naar eer en geweten te blijven voortzetten.

Ten slotte roept de stichting alle Surinamers op om een bijdrage te leveren aan het creëren en in stand houden van een zeer waardige Surinaamse natie, waar respect, waarden en normen hoog in het vaandel worden gehouden. Het accepteren en respecteren dat Suriname een onafhankelijk democratisch land is dat bestuurd wordt op basis van de ‘Trias Politica’, waarbij een onafhankelijke rechtspraak zorgt voor bevrediging van het rechtsgevoel van eenieder, is de verantwoordelijkheid van elke Surinamer, ongeacht interpretatieverschillen, maatschappelijke functie, politieke overtuiging, etniciteit en geloofsovertuiging.

De Stichting A Marron Kompas i.o.
Ing. L. Bunswijk, voorzitter
Dr. R. Ravenberg, secretaris

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (14)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait