VHP eist goedgekeurde voordrachten CH nietig te verklaren

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De VHP heeft hedenmorgen een persconferentie gehouden in haar partijcentrum aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat over vier onderwerpen waaronder de procedure die is gevolgd om het Constitutioneel Hof (CH) te bemensen. VHP-voorzitter Chan Santokhi tevens fractieleider van de partij in het parlement, benadrukte dat de voordrachten die zijn gedaan door de coalitie en door president Desi Bouterse zijn goedgekeurd, in strijd zijn met de wet.

De partij eist dat de goedgekeurde voordrachten van de coalitie nietig worden verklaard en dat er in het parlement opnieuw wordt gestart met het proces om het CH te bemensen met voldoende draagvlak, dat volgens de in de wet opgenomen voorwaarden getoetst wordt.

De VHP heeft haar deskundigen gevraagd om naar dit vraagstuk te kijken en het is gebleken dat de Wet Constitutioneel Hof nog niet in werking is getreden, omdat er geen presidentiële resolutie is. Santokhi benadrukte dat er juridisch gezien dus geen voordrachten zijn gedaan door het parlement. Misschien bedoelt de NDP-fractieleider dat er fouten zijn gemaakt. Ja, die fouten zijn door de coalitie gemaakt en niet door de oppositie, aldus de VHP-fractieleider. Hij zei dat er grove fouten zijn gemaakt en deed namens de VHP de oproep om deze fouten onmiddellijk te corrigeren.

Ook merkte hij op dat de coalitie en de regering met voorbedachten rade de voordrachten hebben goedgekeurd. Hij legde uit hoe het eraan toe is gegaan. Vanuit de parlementaire oppositie was er in de maand december vorig jaar een brief geschreven naar parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons voor een fractieoverleg. In het overleg zijn de onderwerpen besproken die zijn gepresenteerd door de fractieleiders alsook de parlementsvoorzitter. En in dat fractieoverleg is er nimmer gesproken over de bemensing van het CH, zei de VHP-topper.

Na het fractieoverleg is er een mededeling gedaan door de fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, dat de NDP voordrachten gaat doen voor de bemensing, terwijl dit niet op de agenda stond. Het onderwerp werd toen op de agenda geplaatst door Geerlings-Simons op een vrijdag, waarbij de NDP haar kandidaten had gepresenteerd, want zij had informatievoordeel en had alles goed intern bekokstoofd, aldus Santokhi.

Verder gaf hij aan dat de oppositie hiertegen heeft geprotesteerd en heeft geëist dat er in huishoudelijk verband eerst de procedure wordt vastgesteld met betrekking tot de bemensing. Hij voegde eraan toe dat dit van belang is, omdat in de Wet Constitutioneel Hof vereisten zijn opgenomen van de verschillende leden en functionarissen, “dus je zal binnen het parlement ook een commissie moeten hebben om allemaal te gaan beoordelen en de voordrachten te toetsen.”

Echter, dit gebeurde niet en de oppositie deed ook haar voordrachten. Volgens hem heeft de parlementsvoorzitter toen besloten dat er maandag 23 december vorig jaar gesproken zou worden over de beroering en bemensing. Santokhi zei dat op die bewuste maandag gewoon is beslist dat alleen de voordrachten van de coalitie besproken worden, wat ook is gebeurd en waarbij de voordrachten van de coalitie ook zijn goedgekeurd. Het leuke is dat de voordrachten van de oppositie pas dit jaar besproken zullen worden, vervolgde de politicus.

Hij benadrukte dat de coalitie met haar macht in de meerderheid een CH wil doordrukken. Op dinsdag 24 december werd de brief met de goedgekeurde voordrachten van de coalitie verstuurd naar de president, terwijl de voordrachten van de oppositie nog niet besproken waren. Volgens de fractieleider van de VHP, had Geerlings-Simons afgesproken dat op 6 januari weer met vergaderen aangevangen zou worden. Echter, er is volgens hem bewust gewacht op 9 januari toen de brief van de president binnen was over de goedkeuring van de voordrachten van de coalitie.

Gezien het om een nieuw en belangrijk orgaan gaat, is Santokhi van mening dat de zorgvuldigheid in acht genomen moet worden om het CH professioneel in te richten.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (9)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait