Uitspraken DNA-lid Afonsoewa brevet complete ongeschiktheid

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


De uitspraken van het DNA-lid Afonsoewa zijn een hard bewijs dat dit DNA-lid niet alleen de verantwoordelijkheden die haar functie met zich meedraagt niet begrijpt, maar meer nog een bevestiging van de zwakke invulling van ons hoogste instituut van Staat. Wanneer een DNA-lid dat in haar eed aan het Surinaamse volk heeft toegezegd gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen te zullen tonen, één van onze belangrijkste instituten, de Rechterlijke macht op zeer beledigende en intimiderende wijze bespreekt, kan dit niet anders vertaald worden dan als een brevet van complete ongeschiktheid. Het feit dat dit in het gezelschap van de DNA-voorzitter plaatsvindt, spreekt boekdelen over de leiding van DNA.

Mw. Afonsoewa en haar fractiegenoten vormen een openlijke bedreiging voor de rechtsstaat, de democratie en de ontwikkeling van onze samenleving. Want ook economisch hebben uitspraken van deze aard gevolgen. Buitenlandse investeerders zullen zich wel tien keer bedenken alvorens te investeren in een land waar de zittende regeringspartij de onafhankelijke rechtsgang belemmert en openlijk bedreigt. Bovendien is het een schande dat juist de regeringspartij continu pogingen onderneemt onze samenleving te bedreigen, te beangstigen en te destabiliseren.

Onze samenleving heeft nu meer dan ooit behoefte aan een sterke DNA die onderschrijft dat iedereen gelijk is voor recht en wet. DNA-leden die ons hoogste instituut van Staat inzetten om juist deze en elke andere president te dwingen het hoofd te buigen voor de rechterlijke macht. DNA-leden die zich beijveren voor een vredige ontwikkeling van onze republiek Suriname.

Albert Assen,
Voorzitter Seti Sranan Politieke Partij

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-4)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait