CBvS: “Governor Van Trikt niet ontslagen”

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Berichten waarin wordt gemeld dat de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, zou zijn ontslagen, berusten niet op waarheid. Dat meldt de Raad van Commissarissen (RvC) van de CBvS in een verklaring.

Op vrijdag 10 januari is er een schrijven gericht aan de governor waarbij informatie is opgevraagd over enkele vraagstukken de bank rakende. De governor heeft meeteen aangegeven dat hij hieraan vlot zal meewerken. In het belang van het onderzoek heeft de RvC de governor gevraagd vrijwillig verlof op te nemen. Hieraan is meteen gevolg gegeven. De RvC verwacht dat binnen een week klaarheid zal zijn verkregen over zaken die nader onderzoek behoeven.

De RvC wenst uitdrukkelijk te verklaren dat de governor niet is ontslagen. De berichtgeving hieromtrent is onjuist. De Raad wil ook erop toezien dat berichtgeving en speculaties niet onnodig de reputatie van de governor schaden. Zodra het opportuun is zal er een nadere verklaring worden vrijgegeven door de Raad, aldus de verklaring.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-7)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait