Simons: Wet moet rechten huurders én verhuurders regelen

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous Initiatiefnemer van de Huurwet Woonruimte 2020, Jennifer Simons, beantwoordt vragen. Er is veel discussie over bepaalde issues in de initiatiefwet. (Foto: Raoul Lith) next


Tijdens de debatten in De Nationale Assemblee maandag en dinsdag is de Huurwet Woonruimte 2020 verder aangescherpt. Donderdag wordt de vergadering hervat, nadat juristen de formulering van de initiatiefwet verder hebben aangepast. Initiatiefnemers zijn Jennifer Simons en Rossellie Cotino. Woordvoerder van de initiatiefnemers, Simons, benadrukte dat deze wet het huren en verhuren wil reguleren. Er wordt rekening gehouden met de huurder én de verhuurder nu en later. Er zijn ook bezwaren door diverse Assembleeleden geuit. Volgens hen zal de wet in de praktijk niet goed werken omdat deze niet realistisch zou zijn.

In de wet is opgenomen dat de huurprijs in SRD moet worden bepaald, behalve voor ambassades, niet-ingezetenen en mensen die aantoonbare verdiensten hebben in deviezen. Het zal ook niet mogelijk zijn om tij en ontij de huurprijs te verhogen. De huurprijs zal geen maandelijkse schommelingen kennen, waardoor huurders niet steeds worden verrast. Het is nu niet mogelijk om huurders die het huis niet willen ontruimen, uit het huis te zetten. Daarvoor moet een proces ingediend worden bij de rechter. Met de nieuwe wet is het mogelijk termijnen vast te stellen. Binnen zes maanden moet bij opzegging het huis worden ontruimd, met eventueel nog twee maanden uitstel. 

Er is veel discussie geweest rond de huurcommissie die kan bemiddelen naar huurder en verhuurder, een soort 'bemiddelingsraad'. Deze commissie moet ook controleren of de wettelijke procedures om iemand uit een woning te krijgen ook zijn toegepast. Als het aan minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ligt, wordt in deze wet de Housing Authority meteen geregeld. De huurcommissie kan dan hieronder vallen. 

Simons én Misiekaba gaven aan dat de wet over de huisvesting niet bedoeld is om het armoedevraagstuk op te lossen. Mensen die geen huis kunnen huren, moeten subsidie aanvragen. Met de wetgeving kan een groot deel van de problemen die in de praktijk ontstaan, worden aangepakt. Nu is het zeer moeilijk om iemand uit woningen te krijgen, waardoor ertoe overgegaan wordt om huurders te terroriseren. Aan de andere kant is voor verhuurders niet mogelijk om hun huis terug te krijgen als zij bij de rechter niet kunnen aantonen dat ze de woning voor zichzelf nodig hebben.

Een aantal zaken dat aan de orde is gekomen, wordt meegenomen in de aangepaste formulering. Hierna wordt de discussie voortgezet donderdag. De openbare behandeling van de initiatiefwet is voorbereid door de commissie onder leiding van Silvana Afonsoea (NDP), Mahinder Jogi (VHP), Yvonne Maabo (NDP), Diana Pokie (ABOP), Naomi Samidin (NDP), Patricia Etnel (NPS) en Joyce Wielzen (NDP)

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-8)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait