Bodemonderzoek belangrijk voor agrarische sector

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Een bodemonderzoek is van eminent belang voor de agrarische sector. De analyse van de bodemgesteldheid van een stuk grond kan richting geven in welk(e) gewas(sen) het best geteeld kan worden of waarmee de bodem gevoed kan worden in geval van een gewas of gewassen, die men wenst te telen. Hiervoor kan men terecht op het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en wel de afdeling Agrohydrologie, meldt het ministerie.

De afdeling Agrohydrologie heeft als taak om bodemfysische grootheden vast te stellen zoals: doorlatendheid, volume, gewicht, vochtkarakteristiek en bodemstructuur. Dezeafdeling is gehuisvest op het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV). De hoofdtaak van dit onderdirectoraat is het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw.

Op aanvraag voor een bodemanalyse bij de afdeling Agrohdrologie worden grondmonsters genomen van de grond. Het ministerie beschikt zelf nog niet over een eigen bodem chemisch laboratorium om de analyse uit te voeren. De grondmonsters worden aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) of bodemkundig laboratorium van de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS) aangeboden voor het verrichten van de chemische analysen.

Eenvoudige metingen zoals pH en zoutgehalte kunnen met veldmeters van LVV wel verricht worden. Voor de voedingselementen (zoals N.P.K. Ca, Mg etc.) worden de bodemmonsters naar CELOS/ADEK gestuurd. De microbiologische analyses om de irrigatiewaterkwaliteit te bepalen, worden door het centraal laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) uitgevoerd. De bemonstering die wordt uitgevoerd door het ministerie is geheel gratis, terwijl voor de chemische analyses, door CELOS, ADEK en BOG, een vergoeding wordt gevraagd.

Eenieder die behoefte heeft aan een bodemanalyse voor landbouwpraktijken, kan terecht bij de afdeling Agrohydrologie. Minister Rabin Parmessar stelt deze dienst beschikbaar en roept de samenleving op hier goed gebruik van te maken, aldus LVV.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (0)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait