Openbaar Groen start integrale aanpak ressorten Paramaribo

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Het directoraat Openbaar Groen heeft een aanvang gemaakt met de integrale aanpak van de verschillende ressorten binnen Paramaribo. Gisteren werd het startsein gegeven in het ressort Blauwgrond. Deze aanpak volgt op verzoek van de ressortraads- en districtsraadsleden (rr en dr) van dit ressort.

Er zijn werkzaamheden verricht door de afdelingen Dienstverlening en Afwatering van het directoraat Openbaar Groen. Onderdirecteur Anwar Moenne zegt dat er van de rr en dr een verzoek op het directoraat werd gedaan om publieke plekken in het ressort aan te pakken.

Tijdens de hoorzittingen van het districtscommissariaat waren er over bepaalde gebieden namelijk klachten gedeponeerd. De werknemers van Openbaar Groen hebben maandag het Tijgerveld een onderhoudsbeurt gegeven. Op deze accommodatie zal later deze maand een kinderactiviteit worden ontplooid. Naast de maaiwerkzaamheden en het onderhoud van de bermen, zijn ook de rioleringen aangepakt en is het grofvuil verwijderd. Het ligt ook in de bedoeling de terreinen van de speeltuinen en scholen aan te pakken. Per ressort worden er tien dagen uitgetrokken, meldt Openbaar Groen via het NII.

Onderdirecteur Moenne is ingenomen met de participatie van de buurtbewoners. Hij geeft aan dat zij vooral een bijdrage leveren aan het oplossen van afwateringsproblemen door aan te geven waar verstoppingen mogelijk kunnen liggen. “Zij zijn nu de belangrijkste mensen in het spel om een oplossing te vinden,” zegt hij.

Paramaribo telt twaalf ressorten. Na Blauwgrond wordt waarschijnlijk ressort Munder aangedaan, terwijl daarna ressort Centrum in de planning ligt. De onderdirecteur zegt dat er met een groot team wordt gewerkt en dat er groepen klaarstaan om aan te pakken, daar waar zich een noodzaak mocht voordoen.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-12)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait