Suriname protesteert fel tegen verklaring VS en EU

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname verwerpt de reactie van een aantal diplomatieke vertegenwoordigingen geaccrediteerd in Suriname, omtrent de uitspraak van de krijgsraad inzake het 8-decemberproces. Zulks is per diplomatieke nota kenbaar gemaakt aan de samenstellers van de verklaring, meldt Buitenlandse Zaken via het NII.

De Chefs de Poste van de ambassade van de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben een verklaring doen uitgaan, waarin zij een waardeoordeel geven over het proces dat bij de rechterlijke macht dient, hetgeen een regelrechte inmenging is in de interne aangelegenheden van de Republiek Suriname.

Internationaal aanvaarde regels en principes, zoals vervat in onder andere het Handvest van de Verenigde Naties, alsmede het Verdrag van Wenen inzake het Diplomatiek Verkeer, verbieden iedere vorm van inmenging in interne aangelegenheden van soevereine staten.

Verder deelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken mede dat het genoegzaam bekend is dat het 8-decemberproces een politiek proces is en benadrukt dat de Surinaamse regering zich niet laat dicteren in nationale aangelegenheden.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname wil met klem erop wijzen dat op basis van internationaal aanvaarde regels en normen van iedere diplomatieke vertegenwoordiging wordt verwacht zich te onthouden van elke handeling welke een politieke beïnvloeding zou kunnen inhouden.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-8)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait