Personeel SPSB houdt spontane prikactie

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Het personeel van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) heeft vandaag een spontane prikactie gehouden. Nadat de bond bij de SPSB een onderhoud had gehad met de directie, werd de prikactie opgeheven. De actie duurde ruim drie uur, waarna het personeel normaal het werk hervatte, geeft Heinrich Rozen, voorzitter van de bond bij de SPSB, te kennen tegenover Suriname Herald. Tijdens de prikactie hebben de stafleden ingegrepen, zodat de dienstverlening gegarandeerd kon blijven.

Rozen legt uit dat de bond met de directie in augustus een akkoord heeft bereikt over hun collectieve arbeidsovereenkomst (cao), wat inhoudt dat het personeel een lumpsum en een loonsverhoging krijgt. Echter, er heeft geen belastinginhouding plaatsgevonden, wat volgens Rozen een fout is geweest van de directie of het systeem van de bank.

De directie deed toen haar personeel een schrijven toekomen dat zij deze belastinggelden in drie termijnen, te weten: november, december en het bonus, zou inhouden. Het gaat om een terugwerking vanaf januari, waardoor het belastinggeld nogal hoog oploopt per persoon. Rozen haalt aan dat december nogal een moeilijke maand is, want de mensen hebben meer uitgaven en over het algemeen hebben zij het al zwaar. “Het is de mensen opgelegd en dat hebben ze niet geaccepteerd,” zegt Rozen.

Uit protest hebben de personeelsleden spontaan een prikactie gehouden, waarbij zij zich eerst hebben aangemeld om zich vervolgens te verzamelen op het terrein van de bank. De bond die de actie heeft overgenomen, is een gesprek aangegaan met de directie. Partijen zijn tot een compromis gekomen dat de belastinggelden over maximaal zes maanden geïnd zullen worden van de salarissen van het personeel.

Rozen geeft aan dat de prikactie niet bedoeld is om de gemeenschap te duperen en het is geenszins de bedoeling om geen belasting te betalen. Het ging erom dat er rigoureus een beslissing werd gemaakt en die werd opgelegd aan het personeel. Daarnaast heeft er over de inhouding geen afstemming plaatsgevonden met de medewerkers of de bond. De bond is niet door de directie op de hoogte gesteld van de inhouding op de salarissen ten behoeve van de niet geïnde belastinggelden.

Vishmohanie Thomas

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-14)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait