Bewoners Brokopondo brengen knelpunten onder aandacht president

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

President Desi Bouterse heeft woensdag tijdens een werkbezoek gebracht aan de dorpen Marshallkreek, Klaaskreek en Drepada in het district Brokopondo met de plaatselijke bewoners van gedachten gewisseld en notitie genomen van de knelpunten die de dorpsbewoners te berde brachten.

Bouterse werd bij aankomst in het district Brokopondo welkom geheten door de schooljeugd. Daarna bekeek hij de vorderingen van de werkzaamheden aan het weggedeelte dat loopt naar de rivier. In de vergaderzaal werden de knelpunten door de bewoners van Marshallkreek aan de president voorgehouden. Het dorp Klaaskreek kwam daarna aan de beurt.

De plaatselijke bevolking gaf het staatshoofd te kennen dat ze graag aan ondermeer kippen- en varkensteelt wil doen. Ook is de wens te kennen gegeven om het gebied verder uit te breiden.

Foto: NII

President Bouterse gaf aan dat samenwerken belangrijk is om ontwikkeling tot stand te brengen. Hij hield de bewoners voor dat er ook gekeken moet worden naar andere vormen van werkgelegenheid, dan alleen het werken in de goudsector. De president noemde de dorpen Apetina als Kapasikele als voorbeeld, waar door samen te werken grote prestaties zijn neergezet. Te Klaaskreek beloofde de president dat voor de bewoners onder meer trainingen komen, om het gebied naar grotere hoogten te tillen.

Tijdens zijn bezoek aan het dorp Drepada deed de president de toezegging, dat het waterprobleem wordt opgelost. Ook het sportveld wordt in orde gemaakt en de leslokalen afgebouwd. Binnen korte tijd zal een bus worden ingezet om kinderen naar school te vervoeren.

Foto: NII

De plaatselijke bewoners hebben tijdens de ontmoeting met de president hun bezorgdheid geuit met betrekking tot de uitgifte van een concessie voor goudwinning aan een bedrijf. De bewoners hebben aangegeven dat het dorp binnen het concessiegebied ligt en zij op basis daarvan voor problemen vrezen.

De president heeft verzekerd dat het dorp zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Ook hier benadrukte president Bouterse dat het noodzakelijk is dat alle burgers hun handen ineenslaan om de broodnodige ontwikkeling te realiseren.

Foto: NII

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-15)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait