COLUMN: De demonen van Lilian

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

Suriname is seculier. Kerk en staat zijn gescheiden en moeten als het aan mij ligt, heilig gescheiden blijven. We hebben wereldvoorbeelden te over waar kerk (lees religie) grote groepen met een ander geloof ondermijnt, hen voor afvalligen ziet en in extreme gevallen doodt. Zal ik altijd vreemd en verwerpelijk blijven vinden omdat de basis van elk geloof liefde voor de medemens predikt en in principe dezelfde onzichtbare en onaantastbare God verheerlijkt.

Waarom ik voor de zoveelste keer het onderwerp geloof/religie aansnijd, heeft alles te maken met de demonen in het hoofd van onderwijsminister Lilian Ferrier. Ter herinnering, ik ben niet gelovig zoals het gros van de Surinamers godvrezend is. Ik zal echter ook nooit een belijder beletten of hem/haar tegenspreken in zijn leven met God, Allah, Anana of Jehova te delen. Na san y'e bribi, na dati e yepi yu, geloof ik dan.

Echter, mij valt op dat in onze rijke multireligieuze samenleving, de politiek zich steevast bedient van het begrip God en nu ook in de persoon van Lilian Ferrier stelling neemt. "Respect voor alle stromingen, maar wel bewust weten wat en wie we aanroepen en wanneer." Hiermee geeft Lilian aan dat elke andere aanbidding of roep om geestelijke hulp slechts tot haar God gericht moet zijn. Lilian deed haar bizarre uitspraken nadat een jong meisje van de Hendrikschool zich had verhangen. Voor Lilian is het overduidelijk dat hier sprake is van demonen die de jonge ziel tot haar wandaad hebben gedreven.

Ik kreeg de indruk dat deze vrouw en minister de ins en outs van de verhanging wist en daarom met zo'n goddelijke, niet eens religieuze oplossing kwam aandragen. Dan te bedenken dat haar achtergrond kinderpsycholoog is en zij dus beter dient te weten. Ik heb medelijden met de kinderen die zij al die jaren heeft begeleid. Als je wil geloven, prima, maar weet dat zelfmoord zelden een religieuze grondslag heeft. Het is eerder te herleiden tot psychische of fysieke ongemakken die dieper liggen dan wij leken aan de oppervlakte waarnemen.

Ik ga niet de psycholoog van de koude grond uithangen maar constatering en erkenning door middel van gerichte gesprekken kunnen leiden tot geestelijke rust wat ook het doel is van zo'n psychologische consult. Misschien helpt bidden ook. Moet je vooral doen want we weten dat je ook genezing kan krijgen van hetgeen waarin je gelooft. Maar sluit op voorhand elke andere oorzaak met oplossing niet uit.

Nu zitten niet alleen de ouders en familie van het meisje met vragen over het waarom en hoe het verlies te dragen maar hebben dringend professionele hulp en begeleiding nodig. De schoolkinderen die het lijk hebben zien hangen, zeker ook. En de klasgenoten van het meisje die het blijkbaar niet zagen aankomen, hebben ook net zoveel aandacht en begeleiding nodig. Het zijn leeftijdsgenoten die misschien worstelen met hetzelfde gebrek aan aandacht voor identieke problemen.

Erover praten en hoe met zo'n trauma om te gaan, want dat is het, heeft veel meer prioriteit dan met een dankdienst denken dat het probleem is opgelost en het zich niet zal herhalen. Eerder hadden al twee jonge Surinamers van dezelfde school vroegtijdig een einde gemaakt aan hun leven. Die incidenten hebben niet voorkomen dat wederom een zelfmoord zich voltrok. We kennen ook gevallen van door winti begeesterde leerlingen in Coronie of elders in het land waar wij met onze godvrezende blik aandacht aan besteedden.

We leven nou eenmaal in een samenleving die op geëigende rituele wijze omgaat met dit soort dramatische gebeurtenissen. Winti is een normaal verschijnsel voor een groot deel van de Surinamers. Deal ermee, wil je een normaal leven leiden. Vecht er niet tegen, omarm het gegeven. Echter, pleeg eerst goed onderzoek om te voorkomen dat je net als Lilian Ferrier gaat vechten tegen demonen die misschien niet eens de oorzaak van jou falen zijn. De oplossing ligt vaker binnen handbereik. Je hoeft slechts een stapje achteruit te doen om het te zien.-.

[email protected]

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-15)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait