COMMENTAAR: Gebed zonder einde

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

VAN ALLE VROUWEN in Suriname wordt zeker één op de drie gedurende haar leven geconfronteerd met fysiek of seksueel misbruik door haar partner. Dat is één van de resultaten van een onderzoek naar de gezondheid van vrouwen in Suriname. Hierin hebben de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, het ministerie van Justitie en Politie en de commissie Huiselijk Geweld samengewerkt.

Vijftienhonderd vrouwen tussen de vijftien en 64 jaar uit 2.800 huishoudens werden geïnterviewd om intiem partnergeweld te identificeren en de gevolgen op de gezondheid daarvan te documenteren. Hieruit is naar voren gekomen dat minstens 35 procent van de onderzochte vrouwen op zijn minst één keer in het leven is blootgesteld aan een vorm van emotionele mishandeling. Bij 6 procent van de vrouwen is fysiek partnergeweld tijdens de zwangerschap van invloed geweest op de zwangerschap. Het zijn schokkende cijfers die aangeven dat de strijd tegen geweld tegen vrouwen een gebed zonder eind lijkt.

Dit onderzoek is voor de betrokken partijen onder meer reden een departementaal focal point voor genderaangelegenheden in te stellen. Alweer - alleen in een andere vorm - moeten we helaas constateren. Het lijkt erop dat we steeds weer opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. Al decennia wordt alarm geslagen over (huiselijk) geweld tegen vrouwen, er worden werkgroepen en commissies in het leven geroepen, maar het uiteindelijke resultaat is nihil.

In Nickerie ligt overmatig drankgebruik ten grondslag aan huiselijk geweld. Elias kan daarover praten, omdat hij jaren directeur MMC was. "Onze SEH was elk weekend stampvol", zei de voormalig directeur van het Mungra Medisch Centrum, het plaatselijke streekziekenhuis, met verwijzing naar vrouwen die door hun dronken partner werden mishandeld. "We hielpen zulke vrouwen en de politie werd erbij gehaald, maar maandagmorgen ging dezelfde vrouw met haar familie huilend naar het politiebureau om te vragen haar man weer vrij te laten."

Het relaas van Elias legt de vinger op de zere plek: veel vrouwen schamen zich en willen hun partner weer een nieuwe kans geven. Een ritueel dat zich herhaalt wanneer er de volgende keren weer geweld wordt gebruikt. De man gaat daardoor steeds vrijuit, de vrouw blijft uit schaamte met de blauwe plekken achter. Als samenleving kunnen we weliswaar wat doen om het geweld tegen te gaan, maar het uiteindelijke initiatief zal in de meeste gevallen toch van de slachtoffers moeten komen.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-16)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait