Parmessar bespreekt perikelen rond rijstexport met douane

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous Vertegenwoordigers van de rijstsector tijdens het onderhoud van LVV met de douaneleiding. (Foto: LVV/NII) next


De douaneleiding, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en rijstexporteurs hebben perikelen rond de export besproken en afspraken gemaakt. Exporteurs hebben bij minister Rabin Parmessar aangeklopt met knelpunten rond de export. De rijst in containers op de haven in Nickerie kon alleen geladen kunnen worden tussen 8:00 en 12:00 uur. Dit is volgens de exporteurs niet werkbaar. Als oplossing voor dit vraagstuk is afgesproken om de tijd te verruimen van 7:00 tot 18:00 uur. 

Zaken die ook aan de orde kwamen, zijn:
-   Bij het transporteren van de containers is er een regel dat deze voertuigen in principe 's avonds niet mogen rijden. Hiervoor is als oplossingspunt aangedragen dat voor het transport via een goed controlesysteem wel toestemming kan worden gegeven. Voorgesteld wordt om in de tweede fase voor de transparantie, het Global positioning system in te zetten.

-   Voor wat betreft de uitvoertafel zijn er ook afspraken dat de stukken vóór 12:00 uur moeten worden ingediend. In afzonderlijke gevallen mag contact worden opgenomen met de desbetreffende functionaris voor medewerking. Verantwoordelijkheidsverklaring - als die door middel van een machtiging aan derden kan worden getekend - is ook toestemming verleend.

-   De bewakingskosten komen te vervallen en er is toestemming verleend dat de containers na verzegeling, met toestemming van de douane, op locatie mogen blijven. De leiding van de dienst deelt mee dat, als alles goed zit, zij in december 2019 zal beschikken over een eigen containerscan. Hierdoor kan de dienstverlening naar de ondernemers vanuit de haven zelf worden verleend.

Over het betalen van ambtenaren buiten de regels om, vroeg minister Parmessar om hem daarin omstandig te informeren en de zaak te rapporteren. De onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin, heeft de opdracht gehad alle inspecteurs te vervangen, die zich na onderzoek hieraan schuldig hebben gemaakt. Bij de betaling van de douane-ambtenaren blijkt echter dat het om een vergoeding gaat die gegeven wordt als men gebruikt maakt van hun eigen vervoer, ten gunste van de rijstexporteurs. 

Parmessar had na overleg met zijn collega Gillmore Hoefdraad van Financiën een spoedonderhoud met de leiding van de douane over de onduidelijkheden. De partijen waren unaniem eens dat dit onderhoud enige verduidelijking heeft gebracht in de onduidelijkheden die bestonden, meldt LVV via het Nationaal Informatie Instituut. 

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (18)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait