Faciliterende rol overheid belangrijk bij stabiliseren gezinnen

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

Hoewel meestal negatief wordt gesproken over vaders in het algemeen, gelooft DOE-parlementariër Carl Breeveld in het neerzetten van goede voorbeelden, die andere vaders bewuster moeten maken van hun rol als vader. Hierbij is volgens hem de faciliterende rol van de overheid belangrijk om vooral mannen toe te rusten en daarmee de gezinnen te stabiliseren. “Iedereen laat wel een steekje vallen, maar vooral mannen moeten toegerust worden om zich te corrigeren”, zegt Breeveld. Er worden volgens hem goede mogelijkheden geboden aan mannen zodat zij zich kunnen herstellen in hun positie als man. Hij noemt als voorbeeld de Stichting Man mit’ Man en Stichting 1 voor 12.
Het is belangrijk dat organisaties zich sterk maken voor de bewustwording. De overheid zou daarbij een helpende hand kunnen bieden en ze kunnen faciliteren. Het ministerie van Sociale Zaken is het ministerie dat gaat over gezinnen. Breeveld is van mening dat vanuit de overheid gerichte programma’s over de opvoeding en begeleiding naar de samenleving gebracht kunnen worden. De overheid hoeft volgens hem ook niet alles te doen, maar zou wel geld beschikbaar kunnen stellen voor de organisaties die in het veld actief zijn.
Ook het ministerie van Onderwijs kan een belangrijke partner zijn als het gaat om het bijdragen aan stabiele gezinnen. In de curricula moet volgens hem ‘de omgang met elkaar in relaties’ worden ingebouwd, omdat de meeste kinderen later ook de verantwoordelijkheid voor een gezin zullen hebben.
Het is volgens Breeveld niet vanzelfsprekend dat mannen het verkeerd doen. Het gaat volgens hem mis, omdat relaties moeilijk zijn en de denkpatronen van mannen en vrouwen met elkaar verschillen. Het moederschap is volgens de parlementariër natuurlijker, omdat kinderen groeien in het lichaam van de moeder. “Tussen moeder en kind bestaat er altijd al een natuurlijke band. Mannen daarentegen moeten extra moeite doen om die binding te maken met de kinderen. Veel mannen zijn niet toegerust om dit te doen, omdat zij dit ook niet in hun opvoeding hebben mee gekregen. Daarnaast zijn er ook mannen die zich inzetten, maar die worden geblokkeerd door de vrouw. Op deze manier worden de mannen dus uitgeschakeld”, merkt Breeveld op. In een relatie is er niet altijd een die gelijk heeft, zowel de man als de vrouw kunnen fout zijn, maar in het belang van het kind moet er naar oplossingen gezocht worden. Hierbij is het volgens Breeveld belangrijk dat het ego aan de kant wordt gezet.

 

-door Priscilla Kia-

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait