VSB bezorgd om ‘weigering’ aanbieden radiologische diensten

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zegt in een vandaag uitgegeven persbericht, met grote zorg kennis te hebben genomen van de beslissing van diverse instellingen om geen radiologische diensten meer aan te bieden aan de particuliere zorgverzekeraar en daarmee indirect aan de particulier verzekerden tegen het bestaande tarief. De VSB alsook het Platform van Organisaties van het Bedrijfsleven (het Platform), heeft diverse malen erop gewezen, dat de basiszorgverzekering, hoe goed ook bedoeld, in de huidige vorm niet te handhaven is en dat deze zal leiden tot totale instorting van de zorg.
Alhoewel de ontstane situatie ogenschijnlijk lijkt op een dispuut tussen aanbieders van radiologische diensten en particuliere verzekeringsmaatschappijen, ligt de kern van het probleem in de scheve verhoudingen binnen de basiszorgverzekering.
Het is daarom ook niet uitgesloten, dat andere dienstverleners de samenwerking ook zullen opschorten en uitgaande van het gelijkheidsbeginsel is het verwachtbaar, dat dienstverlening met het Staatsziekenfonds (SZF) ook onder druk staat of zal komen te staan.
Het is goed te vermelden dat de Wet Basiszorgverzekering en de premiestelling dateren van 2014 en dat bij het vaststellen van de tarieven er gewerkt is met een koers van 3.35, welke thans SRD 7.53 is voor de Amerikaanse dollar. Deze situatie resulteert in het feit, dat de financiering van de zorg ernstig tekortschiet en niet meer te handhaven is.
De VSB doet daarom wederom een dringend beroep op de regering om in tripartiet verband onmiddellijk een evaluatie te maken van de basiszorgverzekering en de nodige aanpassingen onmiddellijk door te voeren, waaronder, maar niet beperkt tot, aanpassingen van de onkostenvergoeding naar een realistisch en aanvaardbaar niveau voor alle partijen inclusief verzekerden.
“Tevens roepen wij alle partijen op om met elkaar in dialoog te blijven, totdat er een aanvaardbare oplossing is bereikt”, aldus de VSB.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait