Nog veel onduidelijkheid bij wet Bescherming Moederschap

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - De wet Bescherming Moederschap zal veel langer in behandeling zijn dan eerder werd verwacht. Tijdens de debatten bleek namelijk dat er nog veel aspecten zijn waarmee regering en parlement rekening moeten houden. Ook moet worden teruggekoppeld met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Toch vindt minister Soewarto Moestadja van Arbeid dat deze wet alleen maar positieve elementen bezit. Er zou namelijk voldoende draagvlak voor zijn in de samenleving. Bij de behandeling vrijdag zijn nieuwe inzichten gepresenteerd die veel aan de inhoud van het wetvoorstel zullen veranderen. Daarnaast is lang gediscussieerd over onder andere financiële aspecten, zoals het geven van een financiële compensatie aan zowel de vader als de moeder.

De discussie ging met name om de rechtvaardigheid voor het geven van deze compensatie en waar het geld vandaan gehaald moet worden. De optie om daarvoor de gemeenschap aan te spreken met een solidariteitsfonds heeft op zich weer gezorgd voor diepgaande uiteenzettingen. Maar ook werd lang stilgestaan bij de voor- en nadelen van deze wet voor werkgevers, vooral die in de private sector.

Dan weer heeft de discussie zich geconcentreerd rond de positie van de vader. De vraag hierbij is of het opleggen van een verplichting in de wet om zwangerschapsverlof op te nemen niet een stap te ver is en slechts volstaan moet worden met het recht van de vader om van deze voorziening gebruik te maken.

Ook de positie van overheidsinstituten die zich met de uitvoering van deze wet moeten bezighouden eiste de nodige discussie. Sommige leden, onder wie Patricia Etnel (NPS), zijn er voorstaander van dat niet deze overheidsinstanties maar een onafhankelijk bureau, naast het ministerie van Financiën zal bezighouden met de financiële tegemoetkoming aan de ouders.

Het wetsvoorstel voorziet toch niet helemaal in hoe om te gaan met argumenten vanuit de werkgever tegen zwangerschap van vrouwen. Zo is er nog de vraag of de werkgever eisen zou kunnen stellen aan een nieuwe vrouwelijke werknemer dat zij gedurende een bepaalde periode in haar nieuwe betrekking niet in verwachting mag raken.

Vooral vrouwelijke DNA-leden hebben het standpunt ingenomen dat dat nog altijd een vorm van discriminatie en ongelijke behandeling is. Ook nu weer is bediscussieerd dat zwangerschap in een bredere maatschappelijke context geplaatst moet worden en dat de vrouw niet mag worden afgestraft voor het in verwachting raken, alleen om het feit dat zij gedurende een bepaalde periode niet in staat zou zijn arbeid te verrichten.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-10)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait