Hardeo Ramadhin: ‘Democratie Guyana vergevorderd dan in Suriname’

Gepubliceerd op:

Bron:

Lees voor mij
Meer voordelen combinatieverband

De democratie in Guyana is vergevorderd vergeleken met de democratie in Suriname. Dit stelt historicus en politiek-analist Hardeo Ramadhin. In gesprek met Dagblad Suriname verduidelijkt de politiek-analist dat terwijl er een ‘andersoortig’ democratie heerst binnen bepaalde politieke partijen in Suriname, waar politici niet eens durven hun mond open te maken, er in Guyana een situatie voordeed waarbij een coalitielid, Charrandas Persaud een motie van wantrouwen tegen de Guyanese regering, die door de oppositie was ingediend, ondersteunt in het parlement. De man die een gerenomeerde advocaat is, deinst er niet voor terug om te motiveren dat hij middels zijn stemgedrag wil voorkomen dat het land dieper de afgrond wordt ingedrukt door de regering. Deze Persaud was er ook van verzekerd dat hij geroyeerd zou worden uit de partij. Hij is uiteindelijk parlementariër afgezet.

Surinaamse situatie bekeken
Dergelijke situatie volgens de in Suriname geldende democratie bekeken, moet een coalitielid durven om een motie van wantrouwen ingediend door de oppositie, te ondersteunen. ‘Indien ze durven dat te doen, worden ze flink onder handen genomen door baas.’ Ook is het zo dat de kwestie Raymond Sapoen en Diepak Chitan die meerdere rechterlijke vonnissen met zich meebracht, door hun politieke partij waar zij afkomstig waren (PL), nooit heeft geresulteerd in het royeren van deze twee jongens uit het parlement. Ze zitten nog steeds aan in het parlement alsof er nooit iets aan de hand is geweest. De politiek-analist zegt dat het overduidelijk is dat de regering heeft gemanipuleerd om deze twee overlopers als pionnen te gebruiken voor het quorum vraagstuk.

Pre-electorale samenwerking verbieden is ondemocratisch
Nog een voorbeeld dat het in Suriname bijzonder slecht gesteld is met de democratie, is het verbieden van de pre-electorale samenwerking, in combinatieverband de verkiezingen ingaan. ‘Niet de regering moet komen bepalen. Het is het kiezersvolk dat bepaalt op wie ze gaan stemmen,’ zegt Ramadhin fel. Het verbieden van de pre-electorale samenwerking typeert hij als ‘de meest ondemocratische handeling binnen 43 jaren Onafhankelijkheid die de regering via het democratisch recht willen goedkeuren.’ ‘Dit is ongehoord in de democratie.’ Ramadhin wijst erop dat politieke partijen niet gedwongen moeten worden om alleen de verkiezingen in te gaan. Hen moet de vrijheid geboden worden om alleen of in combinatieverband de verkiezingen in te gaan. ‘Dat pre-electorale samenwerking wordt verboden is de grootste rotzooi en onzin dat ik nooit gehoord heb.’ Ramadhin zegt ook met klem dat tweederde meerderheid in het parlement vereist is om dit wetsvoorstel goed te keuren.

Massaal tegen dit wetsvoorstel stemmen
Ramadhin pleit ervoor dat indien deze kwestie in het parlement ter stemming wordt aangeboden, er massaal tegen gestemd moet worden. ‘De jongens van de BEP, Sapoen en Chitan, en de Palu moeten durven om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.’ De politiek-analist wijst erop dat indien politieke partijen niet in combinatieverband de verkiezingen ingaan, de grootste politieke partijen voordelen uit halen.

Voorbeeld verkiezingen 2000
Een voorbeeld dat grote partijen er voordelen aan hebben wanneer politieke partijen alleen de verkiezingen ingaan, is de verkiezingen in 2000 in het district Nickerie. Daar behaalde het Nieuw Front 7.698 stemmen van de in totaal 16.792 stemmen. Nieuw Front die maar 46 procent aan stemmen behaalde, eindigde met 4 zetels. De personen die gekozen waren toen, waren wijlen Carmelita Ferreira, Leakat Mahawatkhan, Kries Matai en Ramdas Mahabier. De overige stemmen uit het aantal van 16.792, waar 7.698 naar het Nieuw Front ging, waren verdeeld over 12 politieke partijen. De totaliteit van 54 procent van de overige stemmen heeft geresulteerd in het behalen van slechts 1 zetel.

Meer voordelen combinatieverband
Het in combinatieverband de verkiezingen ingaan, levert meer voordelen op dan alleen de verkiezingen ingaan. Hoewel alleen de verkiezingen ingaan betekent dat meer personen op de kandidatenlijst geaccommodeerd kunnen worden, is er ook geen garantie dat meer personen gekozen worden. Als voorbeeld somt Ramadhin op, dat een kandidaat in Paramaribo op zijn minst 6.500 stemmen moet halen om gekozen te worden. Indien partij A, B en C apart de verkiezingen ingaan, en partij A behaalt 2.500 stemmen, B haalt 4.000 stemmen en C haalt 1.500 stemmen, kunnen geen van deze partijen een zetel behalen. Indien partij A, B en C in combinatieverband de verkiezingen zouden ingaan, zouden ze in totaal 7.000 stemmen behalen en gegarandeerd zijn van een zetel.

Manipulatie bij 1 procent regeling
Dat de 1 procent regeling wordt weggeschrapt, dit vindt Ramadhin een goed besluit. Indien een politieke partij aan de verkiezingen in Paramaribo wil meedoen, moet hij een lijst aantonen met een procent van het totaal kiezersbestand van Paramaribo van 158.833 aan leden. Hij moet kunnen aantonen dat hij 1 procent van dit totaal, wat uit komt op 1.588 leden telt. Bepaalde politieke partijen hebben braaf hun lijsten met een ledental van 1.588 ingeleverd, terwijl zij na de verkiezingen met een heel verlegen aantal stemmen eindigen. Een voorbeeld van de afgelopen verkiezingen zijn; de Palu eindigde met 1.000 stemmen in Paramaribo, Ping met 130 stemmen, AMC met 390 stemmen en de DRS met 531 stemmen. ‘Leg me dat uit. Dus dat wil zeggen leden hebben niet eens op hun eigen partij gestemd.’

Evenredigheidsstelsel voor ressortsraadsleden
Ook is voorgesteld om een evenredigheidsstelsel toe te passen bij het kiezen van de ressortsraadsleden. Dit zal geschieden naar ratio van de sterkte van de politieke partij. Voorheen was er sprake van een personenmeerderheidsstelsel bij het kiezen van de rr-leden. Een voorbeeld van de afgelopen verkiezingen in het ressort Blauwgrond is dat uit de totaliteit 14.823 stemmen, de NDP 6.573 stemmen behaalde. Dit komt neer op 44 procent van het aantal stemmen. Maar volgens het personenmeerderheidsstelsel dat gehanteerd wordt, heeft de NDP al de 70 rr-zetels behaald. En indien het evenredigheidsstelsel gehanteerd zou worden, zou de NDP 44 procent van de in totaal 70 rr-zetels behalen.

Asha Gajadien-Bhagwat

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait