COMMENTAAR: Solidariteitsheffing

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

DE STICHTING WAN Okasi onder leiding van Aniel Koendjbiharie houdt een registratie onder personen met een beperking om het aantal vast te stellen dat zorgvervoer nodig heeft en in welke gebieden zij wonen. Het onderzoek moet inzicht geven in de huidige stand van zaken en de behoefte. Ruim tweehonderd personen maken dagelijks gebruik van het zorgvervoer, terwijl bekend is dat veel meer verstoken zijn van vervoer. Ook de bestaande capaciteit van het vervoer is bij lange na niet voldoende om in de behoefte te voorzien. Gekozen is voor een duurzame oplossing van het vraagstuk.

Het vervoer dat nu wordt aangeboden is niet voldoende om te voldoen aan alle behoeften van mensen met een beperking en is gedurende een beperkt tijdstip beschikbaar. Gestreefd wordt naar capaciteitsuitbreiding en verruiming van het zorgvervoer. De stichting heeft intussen het probleem voorgelegd aan president Desi Bouterse en geopperd een solidariteitsfonds op te richten. Over het resultaat van het gesprek is niets bekend, maar voorzitter Koendjbiharie zegt dat de basis van het idee is dat alle werkenden via een heffing in het fonds storten.

Hoewel het idee niet nader is uitgewerkt verdient het lof en is het de moeite waard er extra aandacht aan te besteden en uit te voeren. Solidariteitsheffing in Suriname is niet nieuw en heeft voorzien in tijden van crisis. Gezien het feit dat van regeringswege uit de staatsbegroting geen financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden om de problemen rond het zorgververvoer terug te dringen, moet het voorstel van Wan Okasi omarmd worden en meteen mee aan de slag worden gegaan.

Personen in het arbeidsproces zonder een beperking hebben de morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om hun medemens met een beperking, een helpende hand te bieden. Solidariteitsheffing biedt nu de mogelijkheid het menselijk gezicht van de Surinamer te laten zien. Zonder in te breken op de privacy van burgers, is er na vele salariscorrecties die hebben plaatsgevonden de afgelopen maanden zeker wat ruimte om de roepstem van Aniel Koendjbiharie positief te beantwoorden. Daarmee wordt bereikt dat veel meer noden worden gelenigd, dan alleen zorgvervoer.

De financiële injectie zal niet eeuwig kunnen duren, maar voor nu kan het verlichting brengen en meer armslag geven aan personen met een beperking, totdat de overheid in de zorg voorziet. De overheid wordt aangespoord voortaan gehandicapten niet buiten de samenleving te laten en hen alle voorzieningen die hen toekomen te geven.

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (18)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait