Een dringend verzoek aan de SBV

Gepubliceerd op:

Ingezonden

Lees voor mij

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft bevestigd dat de met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden, niet zijn nagekomen. De CBvS heeft US$ 100 miljoen aan kasreserve van de samenleving gebruikt zonder dat de SBV daarvan op de hoogte was. In een op 30 januari 2020 door de SBV uitgegeven verklaring staat onder andere.

Eveneens onderzoekt de SBV met haar juridische adviseurs om rechtsmaatregelen te treffen tegen de hoofdverantwoordelijke zoals het doen van aangifte of het starten van een rechtszaak als verdere maatregel om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Lees meer op Suriname Herald d.d. 30 januari 2020, link

Burgerorganisaties, waaronder the Next Generation (Xaviera Jessurun), Strei! en DA'91, hebben een strafklacht ingediend tegen de leiding van de CBvS over de oneigenlijk gebruikte kasreservemiddelen. Strei! wil dat alle verantwoordelijken worden vervolgd. Het onderzoek in deze zaak is reeds gestart door de procureur-generaal. Ook de banken hebben eerder aangegeven dat ze een strafrechtelijke vervolging overwegen. De gewezen governor van de CBvS, Robert van Trikt, is sinds 6 februari in verzekering gesteld. Deze zaak gaat niet over de kasreserve, maar heeft te maken met malversaties met contracten, overfacturering van peperdure voertuigen en witwassen.

Bron: Starnieuws d.d. 12 maart 2020, link

En uit DWTonline d.d. 3 februari 2020 het volgende citaat.

“Ook is er een investeringsdocument getekend tussen partijen (SBV en CBvS) op basis waarvan de middelen zullen worden beheerd. Nadat deze zaken zijn afgerond zullen vermoedelijk strafrechtelijke acties worden ingezet. "We gaan dit niet zo laten", zei SBV-voorzitter Eblein Frangie.”

Naar aanleiding van het hierboven geciteerde vraag ik beleefd doch dringend aan het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging aangifte te doen en een rechtszaak aanhangig te maken tegen de hoofdverantwoordelijken inzake de oneigenlijk gebruikte casu quo gestolen kasreservemiddelen. DOE! DOE! DOE! Jullie hebben de 'sleutel', zie logo van de SBV.

De nieuws- en opiniesite Trouw.nl noemt de oneigenlijk gebruikte kasreservemiddelen als ‘de grootste bankroof aller tijden’.

Vier keer is bij de Centrale Bank van Suriname de nationale deviezenreserve (niet verwarren met kasreserve) leeggeplunderd door ons ex-moederland Nederland. Oh jee, sorry, a slip of the keyboard. Moet zijn, leeggeplunderd door ‘The Dalton Brothers’, zonder dat ze ooit zijn vervolgd geworden.

“Het is niet de eerste keer in onze korte historie als natie dat de nationale deviezenreserves bij de CBvS worden ‘weggemaakt’. De eerste keer kwam dit aan het licht, direct na de ‘Revo-periode’ (1987) toen onder governor Henk Goedschalk de reserves weg waren en de tweede keer na de ‘Bosje-periode’ (2000) toen wederom onder Goedschalk de moeizaam weer opgebouwde reserves waren ‘opgemaakt’. De derde keer ligt ons allen nog vers in het geheugen toen aan de ‘Bouterse I-periode’ onder governor Gillmore Hoefdraad (in 2015) de nationale reserves weer waren ‘gebruikt’. Dat wij ons nu voor de 4e keer aan dezelfde steen zouden stoten hadden weinigen kunnen voorspellen.” Bron: Starnieuws d.d. 14 februari 2020

Gerelateerd artikel ‘Granger trad aan met US$ 15 miljard aan goud, maar beëindigt eerste termijn met minder dan US$ 1 miljard’ op Suriname Herald d.d. 12 maart 2020, link

Ahmad Jhawnie

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (18)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait