Reactie op artikel ‘Voorzitter PRO: “Regering heeft lak aan democratie en rechtstaat”

Gepubliceerd op:

Ingezonden

Lees voor mij

“De voorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), Gerold Sewcharan, heeft dinsdag (3 maart) tijdens de maandelijkse Kenniskring-bijeenkomst met als thema: “Onze beleidsperspectieven na 25 mei?” in het Lalla Rookh-gebouw benadrukt, dat de regering (Bouterse) lak heeft aan democratie en rechtstaat. Om te praten over beleidsperspectieven na 25 mei 2020 is het volgens hem belangrijk, dat er eerst gewerkt wordt aan de versteviging van de democratie en rechtstaat. […..]

De PRO-voorzitter benadrukte, dat de aandacht niet zo zeer gevestigd moet worden op bestuurlijk beleid alsook op de grondslagen van deze natie, de democratie en rechtstaat. “Onze democratie en rechtspraak zijn slechts begrippen geworden. Wij leven in een schijndemocratie en schijnrechtstaat”, zei Sewcharan.”

Lees meer op Suriname Herald d.d. 5 maart 2020, link

In juni 2018 is verschenen het boek ‘The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies’ (De Demoon in de Democratie: Totalitaire Verleidingen in Vrije Samenlevingen). Het boek is geschreven door Ryszard Antoni Legutko, een Poolse filosoof en politicus en professor in de filosofie aan de Jagiellonian University in Krakau, gespecialiseerd in oude filosofie en politieke theorie. Hieronder een samenvatting van voornoemd boek.

Ryszard Legutko leefde en leed tientallen jaren onder het communisme - en hij vocht met de Poolse anticommunistische beweging om het af te schaffen. Na twee decennia onder een liberale democratie te hebben geleefd, heeft hij echter ontdekt dat deze twee politieke systemen veel meer gemeen hebben dan men zou denken. Ze komen allebei voort uit dezelfde historische wortels in de vroege moderniteit en accepteren vergelijkbare vooronderstellingen over geschiedenis, maatschappij, religie, politiek, cultuur en de menselijke natuur. In The Demon in Democracy onderzoekt Legutko de gemeenschappelijke doelstellingen tussen deze twee politieke systemen, en legt uit hoe de liberale democratie zich in de loop van de tijd heeft verplaatst naar dezelfde doelen als het communisme, zij het zonder wreedheid in Sovjetstijl. [einde samenvatting]
“Suriname is in handen van criminelen en demonen”, zei ondernemer Sham Binda tijdens een discussieavond van de Kennis Kring op 5 november 2019.

Ik citeer enkele passages uit het artikel ‘Voor Erdogan is democratie tijdelijk’ op Trouw.nl d.d. 5 april 2014.

“Ontwikkelt Turkije zich tot een land waarin de aanhoudende macht van één persoon grenzeloze, en daarmee dictatoriale, vormen aanneemt?

Het eenvoudige antwoord is dat Turkije een normale democratie is: mensen gaan in vrijheid naar de stembus en brengen hun stem uit op een politieke partij naar keuze. Er is georganiseerd bestuur, er bestaan diverse democratische instituten, en er is een (al dan niet beperkte) vorm van rechtspraak. Het spannender antwoord is: Erdogan breekt doelbewust die democratische structuren af ten gunste van één dominante partij, die op een conservatieve islamitische leest geschoeid is.

Aan Erdogan wordt de volgende uitspraak toegeschreven: "Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen."

Gerelateerde artikelen:

  • NDP-delegatie bezoekt Communistische Partij van Cuba (GFCNieuws 28 sept. 2019)
  • NDP verstevigt band met Chinese communistische partij (DWT 4 juni 2018)

 

Ahmad Jhawnie

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (21)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait