NWF + NGF versus NHG

Gepubliceerd op:

Ingezonden

Lees voor mij

SURINAME: Nationaal Woningbouwfonds en Nationaal Garantiefonds

In De Nationale Assemblee (DNA) zijn de volksvertegenwoordigers het ermee eens, dat er voorwaarden nodig zijn voor een duurzame aanpak van het huisvestingsvraagstuk. Ook kunnen zij zich erin terugvinden dat banken (hypotheeknemer/schuldeiser, aj) ervan verzekerd zijn, dat als een hypotheekgever (schuldenaar, aj) niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, de rente wel betaald wordt, waarbij de schuld niet zal toenemen voor de hypotheekgever.

Om dit doel te kunnen realiseren is dinsdag de ontwerpwet Nationaal Woningbouwfonds met algemene 39 stemmen goedgekeurd. Ook de hieraan gekoppelde wet Nationaal Garantiefonds is aangenomen met algemene 39 stemmen door DNA.

Na de aanname van de wetten heeft waarnemend assembleevoorzitter Melvin Bouva aangegeven dat de goedkeuring van deze wetten voor voornamelijk lage- en midden inkomensgroepen een belangrijke stap is in de goede richting.

Deze wetten zijn op 25 januari ingediend door de assembleeleden Jennifer Simons, André Misiekaba (nu minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting) en Oesman Wangsabesari.

Met de goedkeuring van het Woningbouwfonds is het ook de bedoeling dat verschillende doelgroepen over een eigen dak boven hun hoofd kunnen beschikken, terwijl het Garantiefonds als een soort verzekering moet worden gezien.

Commissievoorzitter van beide wetsproducten Amzad Abdoel zegt dat deze twee wetten een belangrijk onderdeel vormen van het Huisvestingsplan. De goedkeuring van de ontwerpwetten zal ervoor zorgen dat structureel kan worden gewerkt aan het oplossen van de woningnood in Suriname.

Bron: Suriname Herald d.d. 21 augustus 2019, link Gerelateerd artikel: ‘Personen moeten bijdragen aan Garantiefonds Huisvesting bij toewijzing hypotheek’ op Suriname Herald d.d. 7 augustus 2019, link

NEDERLAND: Nationale Hypotheek Garantie

Wat is Nationale Hypotheek Garantie?

Een huis kopen kan met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Wat houdt dit precies in? En wanneer kom je hiervoor in aanmerking? Financieel specialist Karin Boog geeft antwoord op de meest gestelde vragen over NHG.

Wat houdt NHG in?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vangnet. Hiermee krijgt de hypotheekverstrekker de garantie dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald als jij dat niet meer kunt doen. Bijvoorbeeld wanneer je gaat scheiden, arbeidsongeschikt raakt, je partner overlijdt of bij werkloosheid.

Wat is de NHG grens?

De waarde van de koopwoning mag in 2019 maximaal € 290.000 zijn. Je mag dan een maximale hypotheek van € 290.000 (100 % van de woningwaarde) hebben. Tenzij je energiebesparende maatregelen wilt doorvoeren. Dan is een hypotheek van maximaal 106 % van de woningwaarde mogelijk, wat neerkomt op een hypotheek met NHG van maximaal € 307.400. De extra 6% moet je volledig aan energiebesparende maatregelen besteden.

Wat zijn de voordelen van NHG?

Zowel jijzelf als de hypotheekverstrekker lopen met NHG minder risico: de hypotheek wordt altijd terugbetaald. Krijg je het financieel krapper door één van de oorzaken die NHG dekt? Dan wordt gekeken hoe de hypotheek voor jou weer betaalbaar wordt, zodat je in je huis kunt blijven wonen. Moet je toch verkopen en is de opbrengst kleiner dan de hypotheek? Dan kan NHG de restschuld kwijtschelden. Daarnaast krijg je korting op de hypotheekrente als je een hypotheek met NHG afsluit. Het voordeel van een NHG rente kan oplopen tot 0,5% per jaar.

Wat zijn de nadelen van NHG?

NHG is niet gratis: de kosten voor de garantie is in 2019 eenmalig 0.9% van het totale hypotheekbedrag. Dat is maximaal € 2.610. Voor wie energiebesparende aanpassingen meefinanciert, kost NHG maximaal € 2.767. Wil je een huis kopen met NHG, dan moet je dus meer geld kunnen inleggen. In 2019 mag je maximaal 100 % van de woningwaarde lenen. Wie gebruikmaakt van de kwijtschelding van NHG, krijgt een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hierdoor blijft het vijf jaar lang moeilijk om een nieuwe hypotheek of lening te krijgen.

Hoe vraag je een hypotheek met NHG aan?

Je kunt de garantie aanvragen via een geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of je aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter NHG) voldoet. NHG meeverhuizen of jouw bestaande hypotheek omzetten naar een hypotheek met NHG is ook mogelijk.

Bron: Vereniging Eigen Huis, link h

Ahmad Jhawnie

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (20)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait