Reactie op artikel ‘Hoefdraad: Duurzame aanpak huisvestingsvraagstuk’

Gepubliceerd op:

Ingezonden

Lees voor mij

“Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën ondersteunt het initiatief vanuit De Nationale Assemblee om een Woningbouwfonds en een Garantiefonds voor Huisvesting in te stellen. Namens de initiatiefnemers benadrukte Jennifer Geerlings-Simons dinsdag het belang van dit fonds voor mensen die geen geld kunnen lenen bij de bank voor het opzetten van een woning. De commissie die de wet voorbereidt voor openbare behandeling, is volgens voorzitter Amzad Abdoel (NDP) klaar voor de openbare behandeling.”

Lees verder hier op Starnieuws d.d. 7 augustus 2019, link

Ik citeer in toto het artikel ‘China schenkt 1000 huizen ter waarde van US$ 60 miljoen’ op Starnieuws d.d. 23 oktober 2015, link

“Volksrepubliek China heeft duizend woonhuizen geschonken aan Suriname. De documenten zijn vanmorgen getekend en overgedragen op het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza). De donatie heeft een waarde van US$ 60 miljoen. Ambassadeur Yang Zigang zei dat op deze manier China inspeelt op de daadwerkelijke behoefte van Suriname. Hij is blij dat de relatie tussen beide landen zo verder wordt verdiept.

De eerste 350 huizen zullen verrijzen op Altonaproject in Wanica deelt Buza minister Niermala Badrising, mee. De andere komen op Richelieu te Commewijne en Weg naar Zee in Paramaribo. Altona is al bouwrijp voegt Siegfried Wolff de minister van Openbare Werken, toe: “Daar hoeft er niks aan gedaan te worden. Op Richelieu moet er nog ontbost worden, te Weg naar Zee moet er nog schoonmaak en verkaveling plaatsvinden.”

De huizen moeten er in een jaar staan, geeft Badrising aan. “We hopen in december (2015) al te beginnen met bouwen. In het eerste kwartaal (2016) willen we de eerste 350 af hebben.” De overheid moet bij dit huizenproject alleen nog voor de nutsvoorzieningen zorgen, vult Wolff aan. Het gaat om koopwoningen en niet om ‘sociale’ woningen verduidelijkt Wolff.” [einde artikel]

Naar aanleiding van de hierboven genoemde schenking de volgende vragen aan de Surinaamse regering.

1. Zijn de 1000 huizen reeds gebouwd op de drie genoemde projecten Altona, Richelieu en Weg naar Zee? 2. Zijn de 1000 huizen reeds toegewezen? Welke instantie was belast met de toewijzing? Was de toewijzing geschied via loting of via vriendjespolitiek (names & faces)? 3. Er staat “1000 huizen ter waarde van US$ 60 miljoen”. Dus US$ 60.000,= per huis? Dit is geen huis voor de mofinawans (sociaal zwakkeren) en de middenklasse. “Het gaat om koopwoningen en niet om ‘sociale’ woningen verduidelijkt Wolff”, staat in de laatste zin van het tweede artikel. Hoeveel SRD of USD netto per maand moet iemand verdienen om in aanmerking te kopen voor zo een koopwoning van US$ 60.000,=?

Er wordt met belangstelling uitgekeken naar de beantwoording van de gestelde vragen.

Ahmad Jhawnie

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (17)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait