Over Rijkdom

Gepubliceerd op:

Ingezonden

Lees voor mij

Ingrid Robeyns (1972) is filosofe en hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht. In maart 2019 is verschenen haar boek Rijkdom. Hieronder een samenvatting van voornoemd boek.

"In 2018 ging Jeff Bezos, de oprichter van Amazon.com, als eerste mens over de 100 miljarddollargrens. De inkomensverschillen worden wereldwijd groter. De topman van Coca-Cola kreeg het 427-voudige van de laagstbetaalde; bij Walt Disney is dat zelfs ruim het 650-voudige. Steeds meer geld wordt door steeds minder mensen verdiend.

Volgens Aristoteles was geld vooral een handig ruilmiddel, maar het gevaar van dit aantrekkelijke middel is volgens Aristoteles dat het geld zelf begerenswaardig wordt. Het gaat alleen nog om het geld en om meer geld. En zo bereikten we 2400 jaar na Aristoteles' analyse de 100 miljarddollargrens.

Maar is het erg dat sommigen zoveel hebben en anderen niet? Volgens Ingrid Robeyns zijn die extreme verschillen schadelijk voor mens en maatschappij. In Rijkdom herleest ze Aristoteles en laat ze zien dat er grenzen zijn aan hoeveel ongelijkheid een maatschappij kan verdragen. Extreme rijkdom is een gevaar voor de democratie, is niet te verzoenen met onze ecologische plichten en leidt tot een onrechtvaardige verdeling van welvaart. Extreme rijkdom is veel minder onschuldig dan we misschien wel denken."

Bron: www.bol.com

Met betrekking tot Rijkdom wil ik gaarne ook de aandacht van de lezers vestigen op een ander boek, namelijk, de Koran, hoofdstuk 28 de verzen 76 tot en met 82. Het gaat over Qarun (Korach), symbool van hoogmoed, tirannie, pronkzucht/praalzucht en hebzucht.

76. Qarun behoorde zeker tot het volk van (de profeet) Mozes (vzmh), maar hij (Qarun) gedroeg zich hoogmoedig tegenover hen (tiranniseerde het volk). En Wij (Allah) hadden hem zoveel schatten (rijkdom) gegeven dat zijn sleutels (van de schatkamers) zeker een last waren geweest (te zwaar waren) voor een groep sterke mannen. Toen zijn volk tot hem zei: "Schep niet op (wees dankbaar en nederig), want Allah houdt niet van opscheppers.

77. Maar zoek door wat (de rijkdom) Allah jou heeft gegeven het tehuis (Paradijs) van het Hiernamaals; en vergeet jouw deel aan de wereld niet (geniet van je rijkdom op een legale manier), en doe goed (gedenk met je rijkdom ook de sociaal en financieel zwakkeren) zoals Allah jou goed gedaan heeft; en schep (met je rijkdom) geen wanorde op aarde (besteed je rijkdom niet aan illegale zaken als bijv. omkoperij, alcohol, drugs, gokken, hoererij), want Allah heeft hen die onheil (chaos; wanorde; tweedracht) stichten, niet lief."

78. Hij (Qarun) antwoordde "Mij werd het alleen door mijn kennis gegeven (mijn rijkdom heb ik slechts aan mijn kennis te danken)."Wist hij niet dat Allah vóór hem vele volkeren (rijkaards) had vernietigd (bankroet/failliet gemaakt) die machtiger waren dan hij en groter in rijkdom? En de schuldigen worden niet gevraagd omtrent hun zonden (de superrijken moeten aangesproken worden op hun hebzucht; pronkzucht; praalzucht; machtzucht; geilzucht; vernielzucht; sensatiezucht).

79. Hij (Qarun) bleef verschijnen (pronken) voor zijn volk met pracht en praal. Zij die het leven van deze wereld wensten (jaloers waren op Qarun), zeiden: "O, ware ons hetzelfde gegeven als Qarun. Waarlijk, hij is bezitter van een groot fortuin."

80. Maar zij, aan wie kennis was gegeven (godvrezenden; asceten; filosofen), zeiden: "Wee jullie, de beloning van Allah is beter voor degenen die geloven en goede werken doen; en het zal niemand worden geschonken behalve hun die geduldig zijn (geloof en rijkdom zijn een beproeving)."

81. (Toen de tirannie en hoogmoed van Qarun het toppunt hadden bereikt) Dan deden Wij hem en zijn huis in de aarde verzinken; en hij had geen partij om hem tegen Allah te helpen noch kon hij zich verdedigen (niemand en niets kon hem meer beschermen tegen de straf van Allah).

82. En zij, die zijn plaats (rijkdom; positie; status) de vorige dag hadden begeerd, begonnen te zeggen: "O wee, Allah vergroot en verkleint het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren. Indien Allah ons niet genadig was geweest zou Hij ons ook in de aarde hebben doen verzinken (zouden ons ook hetzelfde lot treffen als Qarun). Wee, de ondankbaren slagen nooit."

Een toelichting op vers 78. Qarun zei dat hij zijn rijkdom te danken had aan zijn kennis. Had hij zijn rijkdom alleen op eigen kracht vergaard, of samen met zijn arbeiders/werknemers?

Lees ook op Wikipedia over Korach, link

Een toelichting op de eerste zin van de hierboven geciteerde samenvatting van het boek Rijkdom. Citaat: "In 2018 ging Jeff Bezos, de oprichter van Amazon.com, als eerste mens over de 100 miljarddollargrens."

Amazon-oprichter Jeff Bezos en zijn ex MacKenzie Bezos hebben eindelijk een akkoord gesloten over hun scheiding. MacKenzie krijgt maar liefst voor 38 miljard dollar aan Amazon-aandelen. Daarmee komt ze op de 22e plaats in de lijst van Bloomberg Billionaires. Bron: De Telegraaf d.d. 6 juli 2019, link

Bonusquote van filosofe Ingrid Robeyns: 'Naast een armoedegrens is er ook een grens aan gezonde rijkdom'. Bron: tpo.nl

Ik besluit met het artikel 'Rutte eist salarisverhogingen bij grote bedrijven, anders grijpt kabinet in'.

"Mark Rutte eist dat bedrijven de salarissen van het personeel verhogen. Als ze dat niet doen, zal hij geplande lastenverlichtingen voor datzelfde bedrijfsleven terugdraaien.

Dat zegt hij als VVD-leider op een partijbijeenkomst in Aalsmeer. "Iets bevalt me niet", zei Rutte. De middenklasse - "mensen met een normaal salaris" - staat steeds meer onder druk, hun buffers raken op, zei de premier. "We hebben de lasten verlaagd. Maar stijgingen in de CAO blijven uit.

Rutte vindt dat 'grote bedrijven' waar de winst 'tegen de plinten op klotst' hun werknemers moeten laten meeprofiteren van die winsten. Hij is boos op het bedrijfsleven omdat het kabinet de bedrijven hebben geholpen met lastenverlagingen, maar mensen daar te weinig van merken."

Bron: RTL Nieuws d.d. 15 juni 2019, link

'Amerikaanse werkgever schenkt zijn personeel miljoenen dollars'

De gemiddelde werknemer is al blij met een goed gevuld kerstpakket, maar de baas van een Amerikaans familiebedrijf maakt een wel heel royaal gebaar naar zijn personeel. De ruim 200 werknemers van Floracraft ontvangen in totaal bijna vier miljoen dollar aan kerstbonussen van hun baas Lee Schoenherr.

Schoenherr, die al sinds 1973 aan het hoofd staat van Floracraft, staat bekend om zjin gulheid, maar dit had zijn personeel niet zien aankomen. Werknemers waren tot in tranen geroerd door het kerstgeschenk van hun baas. De bonussen liepen uiteen van 20.000 tot 60.000 dollar.

"Dit is iets wat Lee al jaren wil doen", vertelde Eric Erwin, president en CEO van FloraCraft aan CNBC.

Bron: Algemeen Dagblad d.d. 21 december 2018, link

Ahmad Jhawnie

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (7)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait