'Vanaf 2015 grote daling aantal gepasseerde aktes notarissen'

Gepubliceerd op:

Ingezonden

Lees voor mij

"Op dit moment is het Ontwerp voor een nieuwe Wet Notarisambt (WN) in behandeling bij De Nationale Assemblee (DNA). Aan deze behandeling wordt ruime aandacht besteed in de media. Ook het publiek volgt de ontwikkelingen met belangstelling. De thans geldende tekst van de WN dateert van 1963. De oorspronkelijke tekst is echter van 1 mei 1869 en was voor het belangrijkste deel een kopie van de Nederlandse Wet op het Notarisambt. Na 1869 zijn er echter zoveel wijzigingen aangebracht in de Nederlandse Notariswet, dat er grote verschillen ontstaan zijn met de Surinaamse Notariswet. [....]

Het DNA-lid mevrouw K. Mathoera heeft tijdens een spreekbeurt te kennen gegeven dat zij een onderzoek heeft verricht naar het verloop van het aantal akten bij het M.I. Gliskantoor te Paramaribo. Zij komt tot de conclusie dat het aantal akten vanaf 2015 een dalende trend vertoont. Dit is overigens goed verklaarbaar door de economische crisis waarin Suriname zich thans bevindt. De animo om in onroerend goed te investeren is sterk afgenomen en ook de prijzen voor onroerend goed vertonen een dalende trend."

Bron: artikel 'Kanttekeningen ontwerpwet Notarisambt' van de hand van Carlo Jadnanansing op Starnieuws d.d. 2 juli 2019, link

"Was het in 2015 nog bijna 21.000 aktes, is het geworden 14.700. Hypotheken zijn van 4.500 gegaan naar 2.800, terwijl koop- en verkoopaktes van 5.200 naar 3.300 is gegaan."

Bron: artikel 'Vanaf 2015 grote daling aantal gepasseerde aktes notarissen' in Dagblad Suriname d.d. 22 juni 2019, pagina 10.

"Door geen enkele instantie worden cijfers bijgehouden van exacte bewegingen binnen de onroerendgoedsector. Dit is voor oud-notaris Carlo Jadnanansing een gegeven om over te jammeren. Cijfers zouden veel meer helpen om de problemen binnen de vastgoedsector te begrijpen. Zowel voor notarissen als voor handelaren blijkt in de afgelopen jaren de vastgoedsector achteruit te zijn gegaan.

Op het gevoel afgaand, en zeker vanuit zijn kantoor, stelt Jadnanansing dat vooral het jaar 2016 wordt beschouwd als een rampjaar voor wat onroerend goed betreft (en dat bij notarissen). "Soms lijkt het erop alsof de kavelverkoop bijna tot nul gereduceerd was. Er zijn wel een paar gewone transacties, maar met een zware terugval. Ik durf te zeggen dat 50% nog aan de lage kant is", als dat als daling door Jadnanansing genoemd mag worden. Wat nu redelijk te zien is aan transacties bij notarissen zijn die van boedels, naamloze vennootschappen en hypotheken."

Bron: www.worldnieuws.com

CJ: Door de economische crisis waarin Suriname zich thans bevindt, is de animo om in onroerend goed te investeren sterk afgenomen.

AJ: Een andere reden waarom het aantal koop- en verkoopaktes een dalende trend vertoont, is dat stichtingen bij verkoop van hun percelen een schijnconstructie, sluiproute toepassen waarbij de notaris wordt omzeild: niet het onroerend goed wordt overgedragen, maar de stichting via een bestuurswisseling. Als het ware koopt de koper niet het onroerend goed, maar de stichting. Let wel, ik scheer niet alle stichtingen over één kam.

Ik weet niet of het geachte DNA-lid Mathoera tijdens de behandeling van de nieuwe Wet Notarisambt, direct of indirect het door mij hierboven genoemde fenomeen had aangekaart.

Een citaat uit het hierboven genoemde artikel in Dagblad Suriname van 22/6/2019.

"DOE-parlementariër Carl Breeveld zei eerder dat het fenomeen van geldschieters bij notariskantoren een zorgelijke ontwikkeling is."

Haallooo parlementariërs en notarissen, is het omzeilen van de overdracht van onroerende goederen door stichtingen (en NV's) wel of geen zorgelijke ontwikkeling?

Ahmad Jhawnie

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (7)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait