COMMENTAAR: ‘Sportpaspoort’ uitbreiden?

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

IN SURINAAMSE VOETBALKRINGEN is jarenlang de discussie gevoerd om voetballers met een Surinaamse achtergrond, maar met de Nederlandse nationaliteit voor ons land te gebruiken bij internationale toernooien. Opeenvolgende SVB-besturen hebben zich hiervoor beijverd en zelfs in de Nationale Assemblee is hierover gesproken.

Tot een definitief besluit is het niet gekomen. Wel is van gedachten gewisseld over openingen in de PSA-regeling die bestemd is voor personen met een Surinaamse achtergrond. In een nog breder verband is gekeken naar wat genoemd wordt personen die overal ter wereld in diaspora leven.

Nu schijnen enkele spelers voorgedragen te zijn bij de Fifa om vrijbrief te krijgen voor Suriname uit te komen, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Dat proces is gaande. Ze zijn genaturaliseerd. Personen die dit zien zitten, geloven dat het verlenen van toestemming de weg opent voor Suriname en de mogelijkheden vergroot door te breken naar de hoogste top in de regio. Te beginnen bij kwalificatiewedstrijden als tussenstation.

Hoe meer achter het oor wordt gekrabd en nagedacht wordt over het gebruikmaken van sporters in de diaspora, komt het idee naar voren ook te kijken in de richting van andere takken van sport. Het is mogelijk de moeite waard een inventarisatie te maken en deze te linken aan sporters over de gehele linie. Zo is het bekend dat sommige lokale jeugdige sporters waardevolle prestaties leveren bij clubs, maar vanwege hun vreemde nationaliteit niet worden opgenomen in de nationale selecties.

Maar behalve in de lokale competities zijn ze ook te vinden in buitenlandse competities. Dit inzicht van internationalisering en globarisering van sporters die hun diensten aan het land van hun voorvaderen kunnen aanbieden, kan betekenisvol zijn voor de ervaring en kennisoverdracht, maar ook andere takken van sport moeten de gelegenheid krijgen zich te profileren.

Veelbelovende sporters in diaspora kunnen hun kansen inschatten en de keuze voor Suriname maken. Dat is niet uitgesloten. Dat vooronderzoek voor de ja-stemmers voor Suriname moet in breder verband worden gedaan. Vervolgens wordt daarop beleid losgelaten. Zo gek is het niet te bedenken om intellectueel en bestuurlijk sportkader uit de diaspora te naturaliseren om de huidige werkers bij te staan in de complexe verdere nationale en internationale sportontwikkeling in Suriname.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-8)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait