Fake Nieuws again! 

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous Melvin Bouva next


Mijn beperkte verantwoordelijkheid bij de Naschoolse Opvang, beperkt zich in die periode tot voorzitter van de commissie Onderwijs van DNA (met een controlerende taak!) en niet van de commissie belast met de uitvoering van het project zoals ze doen geloven. Ik had/heb dus nimmer een verantwoordelijkheid voor de uitvoering of financiën daarvan. Dit is een bewust gecreëerde bruya om een prominente politieke opponent te bekladden. Opnieuw wordt een karakterloze poging ondernomen om een jonge Srananman in diskrediet te brengen. Deze is opnieuw mislukt! De feiten liggen anders. Die NSO-boef moeten ze waarschijnlijk in de spiegel zoeken. 

Ik ben persoonlijk nooit verwikkeld geraakt in deze of welke malversatie dan ook. M'n naam is ook nimmer genoemd in het NSO-evaluatierapport noch in het onderzoek welke zelfs ook door mij in DNA is aangevraagd en is voorgelegd aan de procureur-generaal. Dit is een pure politieke lastercampagne voornamelijk gevoed door VHP-exponenten die zich veelal verschuilen achter neppe FB-profielen en een paar andere holle napraters. Ook nadat ik deze kwaadsprekers vriendelijk heb uitgenodigd de feiten of iets dergelijks (document, bon, gesprek, screenshot, video of welk officieel stuk dan ook) te verzinnen waarin blijkt dat Melvin Bouva verwikkeld of faya is, is tot heden niet gebeurd. Omdat het er gewoon niet bestaat. Toch blijven ze doorgaan en wij nog steeds wachten. Hun actie is niets meer dan een ongegronde politieke lasterpraat die weinigen nog geloven. 

Maar de longstanding uitnodiging wordt langzaam maar zeker een ernstige waarschuwing voor gepaste maatregelen - waarvan de eerste stappen reeds zijn gezet -, tegen deze lasterpraat. Zo ook voor de diefstal van mijn persoonlijke gegevens uit de schoolarchieven. Dat ik ooit eens als 15-jarige wegens wangedrag was afgeschreven, is een leerles welke ik bij elke motivatiebeurt met studenten of anderen deel om ook te leren uit de fouten en verder goede keuzes te maken to be succesful. So that's absolutely no secret. I have my faults en zal waarschijnlijk nog maken. In 't leven moeten we niet pretenderen perfect te zijn. Maar we moeten leren... 

Intussen zijn we ruim 20 jaar, twee universitaire titels, vooraanstaande nationale, regionale en internationale bestuursfuncties en zelfs meerdere internationale onderscheidingen verder... En we gaan met God's Genade vastbesloten door. Ook dit zal me niet stoppen. Integendeel! I stay focused en doe rustig verder mijn ding. Ik distantieer me middels deze daarom ook nadrukkelijk van deze negativiteit en kwade opzet. Het blijft voor rekening van de inhoudsloze bedenkers en andere (vnl. politieke) tegenstanders. Wij laten ons in elk geval niet misleiden door deze goedkope manier van politiekvoering. Wroko def' du... en we gaan ervoor. Hopelijk zijn ook m'n echte kameraden, vrienden en familie hiermee gerust. Bedankt voor jullie power. Soso Lobi. 

Melvin W. J. Bouva MPA, LL. B. 
(Trotse ex- leerling van de Graaf en Paulusschool)

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-8)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait