Nieuwe zorgwet strop voor pariticulieren

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - Er is een nieuwe zorgwet in de maak die naar verluidt nog vóór de verkiezingen operationeel moet zijn. Volgens de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) wordt het een wet naar Cubaans model, met één zorgverzekeraar, Stichting Staatsziekenfonds (SZF) en waarbij alle artsen in overheidsdienst treden. “Het demotiveert en het stimuleert de particuliere sector niet”, zegt ILse Theunissen, adviseur van de VMS. Deze beroepsorganisatie spreekt van een strop voor de particulieren binnen de gezondheidszorg.

Het SZF is intussen al de grootste zorgverzekeraar als het gaat om ziektekostenverzekering. De artsen kunnen zich nu al een beeld vormen van wat er allemaal zal gebeuren indien de wet inderdaad wordt ingevoerd. Theunissen benadrukt dat SZF in feite geen verzekeringsmaatschappij is. "We hebben begrepen dat artsen en specialisten in dienst zullen moeten treden van de overheid. Je hebt dus geen baan als je dat niet doet."

De VMS heeft de definitieve versie van de wet nog niet gezien, maar uit wat men onder ogen heeft gehad, blijkt ook dat iedereen premie zal betalen op basis van het inkomen. Het geld zal beheerd worden door het SZF. Er is hierbij duidelijk sprake van belangenverstrengeling, wordt gezegd. Organisaties waaronder ook de VMS hebben bezwaren hiertegen. De VMS heeft eerder los van deze nieuwe ontwikkeling - het vertrouwen in het SZF opgezegd.

De VMS heeft nog geen plan wat ze zal doen indien de wet wordt goedgekeurd, zegt voorzitter Pieter Voigt. Er zou naar gestreefd worden om nog voor de verkiezingen de nieuwe wet door te voeren. De VMS-voorzitter onderstreept dat men een zorgsysteem wil introduceren dat geschoeid is op Cubaanse leest, maar vraagt zich af of Suriname er klaar voor is. In Cuba wordt veel aandacht besteed aan preventie en daar moet rekening mee gehouden worden.

De artsenorganisatie begrijpt waarom het SZF buiten zijn boekje gaat en intussen meer dan alleen maar een ziektekostenverzekeraar voor personen in overheidsdienst en vrijwillig verzekerden is. Volgens informatie van de VMS voert het SZF een beleid waarbij particulieren worden doodgedrukt, met de bedoeling hun taken over te nemen. Onder andere de huisartsposten en apotheken van het SZF zijn 'voorbereidingen' naar de uitvoering van de nog goed te keuren wet.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-8)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait