Mathoera pleit voor 24-uurs opvang jongeren in nood

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - Assemblee parlementariër Krishna Mathoera (VHP) pleit voor een permanente instelling die jongeren in nood moet opvangen en begeleiden. Volgens haar ontwikkelt het jeugdprobleem zich als een sociale tijdbom in de samenleving. Ze uit haar bezorgdheid op basis van cijfers die zijn gepresenteerd uit een onderzoek van Julia Terborg in 2018.

Jaarlijks worden 5000 kinderen slachtoffer van lichamelijk geweld met letsel, ongeveer 8000 worden seksueel misbruikt en of gemolesteerd en meer dan 500 jongeren komen in de gevangenis. De gevallen van zelfdoding en tienerzwangerschappen, pesterijen en het groeiende geweld en alcoholgebruik onder jongeren maakt het probleem groter en complexer.

Ook op school doen jongeren het niet goed gezien het aantal van 5500 GLO-leerlingen die niet kunnen doorstromen. Volgens Mathoera is dit slechts een deel van het jeugdprobleem. Het gaat alleen om geregistreerde aantallen.

De politica wijst een beschuldigende vinger naar de overheid, die de grondwettelijke plicht heeft ook nog voortvloeiende uit het geratificeerd kinderrechten verdrag en andere internationale verdragen om te zorgen voor het beschermen  van kinderen.

"De belangrijkste doelstelling van het jeugdbeleid is de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de gemeenschap. Hierin faalt de overheid schromelijk. Kinderen dienen in een veilige omgeving op te groeien, waar ze beschermd worden tegen onheil." 

Volgens de parlementariër is het ministerie van Sport- en Jeugdzaken dat in 2010 in het leven is geroepen en waar intussen vijf ministers leiding aan hebben gegeven niet in staat geweest een degelijk beleidsplan te ontwikkelen en de jeugdzorg adequaat te organiseren.

"Ministers misten een bredere kijk op de jeugdproblematiek en hebben in het parlement geen zinnig antwoord kunnen geven over de omvang van de problemen en welke resultaten zijn bereikt. Interventie naar de jeugd is incidenteel en meer gericht op symptoombestrijding dan de minimalisering van oorzaken van de problemen van jongeren. Een ad hoc beleid met elk jaar een conferentie rond de dag van de rechten van het kind lost de problemen niet op", zegt Mathoera.

Zij wijst er op dat mishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing, naast de fysieke pijn en schade ook zorgen voor veel stress onder jongeren en knagen aan het zelfvertrouwen en hun zelfbeeld. Dit heeft vaak impact op de verdere ontwikkeling van het kind in de samenleving. Ongeveer een derde van de kinderen, die slachtoffer worden van geweld, gebruiken zelf geweld in hun latere relatie of als ze zelf ouder zijn geworden.

Ook de maatschappelijke gevolgen zijn enorm: overlast, jeugdcriminaliteit, drugs en alcoholverslaving. De schade kan enorm zijn en de kosten om die overlast terug te dringen kunnen heel hoog worden. Het budget voor jeugdbeleid moet drastisch omhoog.

Op een totale begroting van SRD 14 miljard heeft het ministerie van Sport -en Jeugdzaken een budget van SRD 52 miljoen. Hiervan gaat SRD 5 miljoen naar jeugdontwikkeling en jeugdprogramma's en slechts SRD 400.000 is bestemd voor versterking en begeleiding van risico jongeren.

"Dit is ronduit belachelijk", zegt Mathoera. "Nog geen 0,5 procent van de begroting, terwijl 60 procent  van onze samenleving bestaat uit jongeren. Die verdienen een hogere prioriteit. Vooral als wij kijken naar de omvang van het probleem en de risico's die jongeren lopen. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en het ministerie van Sport en jeugdzaken moet het initiatief nemen. Beleid, aanpak en toegang tot jeugdzorg moeten goed en op korte termijn geregeld worden. Elk kind is belangrijk. Hoe sneller de interventie, hoe beter de kansen voor het kind. Het ministerie kan beginnen met een team van deskundigen om kind slachtoffers van geweld en kindermisbruik te begeleiden", aldus Mathoera.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (11)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait