Codex voor Suriname van belang voor garantie veilig voedsel

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Suriname kan voor de garantie van veilig voedsel dat (ook) realiseren met de Codex Alimentarius. Dit stelt het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) na een presentie verzorgd door Ratna Ramrattansing, het codex-contactpunt van Suriname.

De Codex Alimentarius Commission (Codex) is een internationaal forum dat normen voor voedselproducten ontwikkelt met als doel de volksgezondheid te beschermen alsook een eerlijke handelsconcurrentie in voedselproducten te bevorderen. Suriname, is vanaf 1984, lid van de Codex Alimentarius en heeft als plicht zich te committeren aan dit doel.

Met het oog op het streven dat Suriname voedselproducent wordt in het Caribisch gebied, is het van belang dat ons land aan de diverse internationale voedselveiligheidsstandaarden voldoet, meldt het ministerie. In 2018 is het tweejarig regionale project “Strenghtening the functioning of the national Codex structure in Jamaica, Guyana, Trinidad & Tabago, Saint Lucia en Suriname” verlopen. Gedurende die periode werd de Codex Procedural Manual voor Suriname ontwikkeld. Hierin zijn de taken van het National Codex Committee (NCC) vastgelegd. De zittingsperiode is op 1 november ten einde gelopen.

Van belang is nu dat het NCC weer wordt benoemd om invulling te geven aan zijn taken. Eveneens is het versterken van de samenwerkingsverbanden met alle voedselveiligheidsinstituten een noodzaak om gezamenlijk te werken aan veiligheidsvoedselsystemen. Minister Parmessar geeft aan dat op korte termijn het NCC zal worden benoemd dat zichtbaar zal zijn. Het is belangrijk stakeholders te voeden met de juiste informatie en daarbij de bewustwording op gang te brengen, deze te controleren en hun feedback te gebruiken om zaken bij te stellen waar nodig, aldus LVV.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (36)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait