Protestgroep wet wijziging staatsschuld blijft bijelkaar

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - De protestgroep tegen wijziging Wet op de Staatsschuld blijft bij elkaar, omdat nu de wijzigingen van de Wet op de staatsschuld zijn goedgekeurd, de effecten zullen doorsijpelen naar de totale samenleving, meldt de Progressieve vakcentrale C-47 in een bulletin.

Dit kwam naar voren bij een meeting tussen een kerngroep van de Protestgroep, Wet op de staatsschuld op initiatief van C-47. De Kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vakbeweging, de politiek en de activistengroep en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Partijen zijn het unaniem met elkaar eens dat, de protestgroep bij elkaar dient te blijven, omdat nu de wijzigingen van de Wet op de staatsschuld zijn goedgekeurd, de effecten zullen doorsijpelen naar de totale samenleving.

Ondanks het feit dat er wat aanpassingen zijn in de originele wijzigingsvoorstellen, zijn deze absoluut niet van dien aard dat de bezorgdheden van de groeperingen zijn weggenomen. Op 19 november wordt volgens het bulletin een een lezing met panel discussie gehouden waarbij een 4-tal inleiders kort zal ingaan op de effecten van de wetswijziging.                                   

Aan de hand van de verkregen informatie zal daarna gewerkt worden aan een statement, waarbij onder andere de verder te nemen stappen zullen worden aangegeven. Om het draagvlak te vergroten zullen naast de ondertekenaars van de petitie, ook andere relevante organisaties worden uitgenodigd om te particieperen.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (35)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait