Natinstudente moet 12 jaar de bak in voor doodslagzaak

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


Ravella H. is door kantonrechter Siegline Wijnhard op de rechtszitting van donderdag veroordeeld voor doodslag van haar vriend Shakur Merkus (21). Ze legde de verdachte een celstraf van twaalf jaar op onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Ravella H. bracht het slachtoffer vorig jaar 7 februari door messteken om het leven. In deze zaak had officier van justitie, Claudia Bruining, reeds vijftien jaar celstraf geëist tegen de verdachte. De openbare aanklager vindt moord bewezen, terwijl raadsman Raoul Lobo van noodweer of noodweerexces spreekt. De magistraat voerde aan dat er niet gebleken is dat de veroordeelde met voorbedachten rade en in kalm beraad heeft gehandeld. Ze achtte moord niet bewezen en veroordeelde Ravella H. voor doodslag. 

Lobo voerde aan dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard moet worden, omdat twee processen-verbaal uit het dossier ontbraken. Deze hebben een tijdspanne van acht dagen. Dit noemde de raadsman een ernstig tekort. Hij noemde de documenten onaanvaardbaar, omdat ‘ontlastende’ verklaringen niet waren opgenomen in het dossier.  De magistraat verwierp dit verweer en voerde aan dat uit het onderzoek niet gebleken is dat de documenten opzettelijk achtergehouden waren. De kantonrechter merkte op dat de verdachte niet in haar belangen geschaad is. De informatie die de documenten bevatte, waren juist in het voordeel van Ravella H. De rechter benadrukt meteen dat de politie geen schoonheidsprijsje hiervoor krijgt. Ze heeft op grond hiervan de strafmaat verdisconteerd. 

De magistraat stelde dat uit het onderzoek niet is gebleken dat het mes door de verdachte meegenomen was. Ook had de verdachte aangegeven dat ze over en weer geslagen werd in het voertuig. Uit het visum van de arts is niet gebleken dat de verdachte letsels had opgelopen. En ook al was het zo, zei Wijnhard, rechtvaardigt dit niet het gepleegde feit. Ze verwierp het verweer van de raadsman dat Ravella H. gehandeld zou hebben op basis van noodweer of noodweerexces. 

Uit het obductierapport is gebleken dat de messteken op fatale plekken toegebracht waren. Volgens de magistraat zijn deze verwondingen willens en wetens op de meest fatale plekken op het lichaam toegebracht. Wijnhard heeft rekening gehouden met het psychologische rapport, waarin aangegeven is dat er een fikse ruzie was ontstaan. Ze hadden een relatie met elkaar, hadden nog intiem contact gehad op die dag en in het voertuig ontstond er een ruzie. Ook is gebleken dat Ravella H. tegen haar wil abortus moest plegen. Hierin had het slachtoffer een opdringerige en bepalende rol vervuld. De kantonrechter voegde toe dat de verdachte een goede proceshouding heeft gehad en spijt heeft betuigd. 

Wanita Ramnath

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (13)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait