Financiën rapporteert overheidsfinanciën aan DNA

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Het Ministerie van Financiën heeft de realisatie van de overheidsinkomsten en uitgaven over het eerste kwartaal gerapporteerd aan De Nationale Assemblee (DNA). De cijfers zijn inmiddels ook gepubliceerd op de overheidswebsite. Het ministerie volgt hiermee de procedures die zij in maart 2016 is begonnen en die onderdeel zijn van het beleid om steeds transparanter en nauwkeuriger het overheidshandelen aan toetsingsorganen en het breder publiek ten ogen en ten oren te brengen, meldt het NII.

De vaststelling van de cijfers gebeurt met in achtneming van internationale standaarden, zoals die beschreven in de Government Finance Statistics Manual (GFSM) van het Internationaal Monetair Fonds. De comptabele standaarden verwoord in de Surinaamse Compatbiliteitswet worden ook toegepast. Tenslotte, is Suriname onderdeel van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) en levert in dit kader gegevens over de mijnbouwsector. Recentelijk is het eerste Suriname mijnbouw transparantierapport gepubliceerd en afgegeven bij het internationale Secretariaat: http://seiti.org/

Belangrijk is ook de voorspelbaarheid van de publicatie van de overheidsfinanciën. Hiertoe heeft het ministerie nu een Advance Release Calendar bekendgemaakt. Datagebruikers weten immers graag van tevoren welke statistieken te kunnen verwachten en wanneer. Deze informatie kan eenieder betrekken op: http://finance.gov.sr/documenten/

In het eerste kwartaal 2019 is circa SRD 1.405 miljoen aan belasting- en niet-belastinginkomsten ontvangen. De trekkingen (leningen en andere financieringen) daarbij opgeteld bezorgden de overheid SRD 1755 miljoen aan middelen om haar uitgaven mee te verrichten. Het grootste deel van de uitgaven is gegaan naar subsidies en transfers, en wel SRD 759 miljoen. De tweede bestedingscategorie zijn lonen en salarissen voor SRD 678 miljoen, waarin ook de loonsverhoging met terugwerkende kracht behoorde. Als derde zijn het de kapitaalsuitgaven voor SRD 378 miljoen. Aan aflossingen en rentebetalingen is er SRD 298 miljoen betaald, terwijl goederen en diensten SRD 232 miljoen behelsden.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (10)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait