Jogi bespeurt haast met behandeling conceptwet minimumloon

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De parlementariër Mahinder Jogi (VHP) bespeurt een zekere mate van haast bij de behandeling van de ontwerpwet houdende bepalingen over de vaststelling van het minimumloon (Wet minimumloon). Patrick Kensenhuis (NDP), voorzitter van de Commissie van Rapporteurs (CvR), gaf tijdens de openbare commissievergadering in het parlement te kennen dat er geenszins sprake is van haast. De commissie is van start gegaan met de behandeling, omdat die er gereed voor is.

Ook werd aangehaald dat de vergadering normaal voortgang kan vinden ondanks de voorzitter, Jennifer Geerlings-Simons en de vicevoorzitter, Melvin Bouva, uitlandig zijn. Er zijn genoeg vervangers vandaar dat Celsius Waterberg de vergadering heeft geleid.

Jogi bleef bij zijn standpunt dat er haast wordt gemaakt met de behandeling van deze wet. Hij legde uit dat in 2014 enkele wetten in het parlement werden behandeld. De haast kwam daar ook toen tot uiting, waarbij een parlementariër laat in de nacht uit Nickerie werd gehaald onder begeleiding van politie-escorte om aanwezig te kunnen zijn in De Nationale Assemblee (DNA). Dit werd gedaan, zodat die de 26ste persoon kon zijn om ervoor te zorgen dat die wetten werden aangenomen.

De parlementariër voerde aan dat er minimaal 33 wijzigingsvoorstellen moeten worden aangebracht in de Wet minimumuurloon als het beoogde doel moet worden bereikt. Volgens Jogi is dat het resultaat van nattevingerwerk en haast. “Wij moeten geen haast hebben,” zei hij. Hij verwees naar de wetten die terug werden gehaald zoals de Terugroepwet die in allerijl werd teruggehaald om woorden aan te passen, want er waren processen bij de rechter.

Jogi benadrukte dat wetten gemaakt worden voor de samenleving, ordening, functionering en een beter en goed bestuur. Hij is van oordeel dat er meer tijd moet worden besteed aan de wetten, indien er daar behoefte aan is, want het wetsproduct moet het rendement kunnen opleveren dat wordt beoogd.

Vishmohanie Thomas

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (10)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait