Rapper Karanza moet drie jaar achter de tralies

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - Kantonrechter Siegline Wijnhard heeft door de vingers gekeken bij haar uitspraak in de strafzaak tegen Christiaan K., bekend als rapper Karanza. Ze legde hem donderdag een gevangenisstraf van drie jaar onvoorwaardelijk op, onder aftrek van de tijd in voorarrest. Officier van justitie Roline Gravenbeek had vier jaar geëist.

Karanza moest zich verantwoorden voor vijf gevallen van mishandeling. Hij vroeg de rechter hem een kans te geven en hem naar huis te sturen zodat hij kon laten zien dat hij zich aan regels kan houden. "Ik ga deze dingen niet meer doen meester. Ik wilde die feiten niet plegen", zei hij in zijn laatste woord, voordat Wijnhard uitspraak deed. Advocaat Hedley Derby had niet veel te zeggen en liet het oordeel aan de rechter over. "Er is geen psychologisch rapport overgelegd, dus wij weten niet hoe mijn cliënt in elkaar zit. Hij heeft mij wel gezegd dat hij gepest werd en daarom die handelingen gepleegd heeft."

De rechter vertelde Karanza dat zij wel bereid is rekening te houden met sommige omstandigheden. Dit wil volgens haar niet zeggen dat hij geen straf verdient om tot inkeer te komen. "Het zijn ernstige feiten waarvoor je terecht staat. Je moet wel gecorrigeerd worden. Ik ga wel rekening houden met de strafmaat maar ik ga je niet naar huis sturen. Je moet weten dat je die mensen hebt aangevallen en je doet je medemens zomaar pijn."

Christiaan K. was niet blij met de motivering van de rechter. Hij probeerde haar enkele keren te onderbreken om te vertellen dat er een vertekend beeld over hem is ontstaan. Wijnhard wees hem er op dat hij in hoger beroep mag gaan.

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-9)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait