John Mahadewsing: “Een ieder die denkt bushouders te duperen, heeft het glad mis”

Gepubliceerd op:

Bron: Dagblad Suriname

Lees voor mij

Naar aanleiding van de ad-hoc maatregelen van de directeur van Transport, Joyce Blokland-Wijnstein, voor ‘ordening’ van het particulier vervoer, hebben de bushouders van het PL (Paramaribo-Lelydorp) traject op woensdag een prikactie gehouden. Omstreeks 10:00 uur hadden zij zich verzameld bij het kantoor van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO). Blokland-Wijnstein heeft namelijk meer dan 50 controleurs ingezet op de particuliere trajecten om toezicht uit te oefenen op de buschauffeurs die ‘los’ rijden. Deze nieuwe maatregel deed op dinsdag zijn intrede op het PL-traject. De PL-bushouders zijn zeer verhit en zijn bereid tot een lamlegging over te gaan indien de leiding van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) niet van koers verandert.

Ministerie past eenzijdige communicatie toe
John Mahadewsing, voorzitter van PLO, is het erover eens dat de praktijken van het directoraat niet gestoeld zijn op ordening van het particulier vervoer. “Een ieder die denkt de bushouders te duperen, heeft het glad mis; het wordt een harde en bittere strijd. We zijn ondernemers en geen begi mangs. We willen zaken op een harmonieuze wijze oplossen, maar het lukt niet meer. De PL-route is één van de grootste routes en nu zijn de bushouders ontevreden. Het ministerie is bezig om niet alleen de bushouders te kwetsen, maar ook een ieder die gebruikmaakt van het particulier vervoer”, beklemtoont Mahadewsing in gesprek met Dagblad Suriname. Hij heeft de minister van OWT&C, Patrick Pengel, dinsdag schriftelijk in kennis gesteld over de escalaties binnen het particulier vervoer door toedoen van de ad-hoc maatregelen van Blokland-Wijnstein.

Knelpunten
Enkele van de knelpunten waar de particuliere bushouders een positieve verandering in willen zien, zijn de 9 maanden achterstand in de uitbetaling van de brandstofcompensatie, achterhaalde bustarieven, hoge leges van SRD 1.000 bij vervanging van de bussen, verplicht parkeren op de begin- en eindhaltes, het intekenen van presentie na elke rit, het uitgeven van vergunningen voor nieuwe onnodige trajecten, het a la dol goedkeuren van trajectwijzigingen op routes die reeds verzadigd zijn, en het uitbetalen van subsidie voor slechts 4 ritten terwijl er veel meer gereden wordt. “Er zijn vergunningsvoorwaarden gemaakt die het ministerie van de ene op de andere dag wil veranderen. Ze denken dat ze daarmee de bushouders kunnen kwetsen, maar we gaan heel hard toeslaan.”

‘Los’ rijden is geen chaos, maar tegemoetkoming
Mahadewsing accentueert dat het fenomeen van ‘los’ rijden geen chaos in de hand werkt, zoals velen dat veronderstellen. “Er zijn huishoudelijke regels op elk traject; er is een groep die ‘los’ rijdt tot een bepaald uur en een groep die normaal parkeert bij de begin- en eindhaltes. Het ‘los’ rijden heeft te maken met het feit dat de mensen zich niet ‘ophopen’ langs de wegen en zo sneller vervoerd kunnen worden. Het is al jaren zo dat de bussen ‘los’ rijden. Als men dus plotseling maatregelen treft, zonder overleg met ons, dan ontstaan er problemen.” Dankzij het systeem van ‘los’ rijden kunnen passagiers gemakkelijker een bus vinden, vervolgt Mahadewsing. Hij vraagt zich dus af of het ministerie erop uit is om de passagiers ook te duperen. “Mevrouw Blokland denkt dat ze God is op het ministerie. Als ze zo doorgaat, mag men een lamlegging verwachten, maar dan is het niet alleen op de PL-route maar landelijk”, aldus Mahadewsing.

KSR

Bekijk origineel bericht

Nieuwsberichten van vandaag

Meer nieuws van vandaag (-11)

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait